– For dyrt, sier ordfører i Sveio.

© Fartein Valen-stiftelsen

Konsertsalen, eller kammermusikkhuset, skulle ligge i tett tilknytning til Valenheimen, Fartein Valens barndomshjem i Valevåg, i Sveio kommune.

Salen skulle huse konserter, seminarer, formidling, innspillinger, utstillinger og overnattinger.

Men nå har formannskapet og kulturutvalget i Sveio vedtatt å trekke seg fra samarbeidet med senteret. Den endelige avgjørelsen tas i kommunestyret den 10. desember, skriver Bergens Tidende i dagens papirutgave.

Les også: Mellom tradisjon og nyskapning

Kan føre til at flere trekker seg
— Driften blir for stor for kommunen. Når vi ser hva dette vil påføre kommunen av faste utgifter kan vi ikke gå inn for det, sier ordfører Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (H) til BT.

Byggingen av senteret anslås å koste 30 millioner kroner. Av dette har Kulturdepartementet og Hordaland fylke bevilget seks millioner hver. I tillegg har Hordaland og Rogaland fylke og Kulturrådet bevilget penger til forprosjektet.

Eriksen håper Valen-stiftelsen selv vil ta arbeidet videre. Men formann i Valenstiftelsen, Gunnar Johan Løvvik, ser mørkt på saken.

— Dette betyr bråstopp for Valen senteret i Sveio. De 12 millionene fra stat og kommune vil trolig også forsvinne, dersom kommunen vedtar å avslutte arbeidet med Valensenteret. Ordføreren tror på julenissen dersom hun mener at Valen-stiftelsen kan fullføre arbeidet med senteret, sier han til BT.

Les også: Seks ting du ikke visste om LM Lindeman

Avventer situasjonen
Både Hordaland fylke og Kulturdepartementet stiller seg avventende. De bevilgede millionene er ennå ikke utbetalt.

— Nå må vi bare avvente situasjonen og så vurdere hva vi skal gjøre. Det planlagte Valensenteret er et initiativ fra kommunen, så dette er deres prosjekt, sier Anne Beth Njærheim (V), leder for Kulturutvalget i Hordaland fylke.

Valenformann Løvvik håper kommunestyret venter et år med å fatte det endelige vedtaket, slik at stiftelsen kan få tid til å se seg om etter andre løsninger.

— Dette er en sørgelig sak, men Valenheimen står fortsatt i Valevåg og komposisjonene til Valen ligger der. De kan ingen ta fra oss. Det dramatiske er at Sveio gir fra seg en mulighet til å sette Sveio på kartet, sier Løvvik.

Publisert:

Del: