Festspillene i Bergen og Elverum skal evalueres.

I løpet av høsten 2012 og våren 2013 skal Festspillene i Bergen og Festspillene i Elverum evalueres av Kulturdepartementet.

Som knutepunkt-institusjoner skal departementet se spesielt etter om festivalene har oppfylt kriteriene for knutepunkt.

Festspillene i Bergen har fått en økning på 615 000 kroner på 2013-budsjettet, fra 18,7 til 19,3 millioner.

Festspillene i Elverum får 72 000 mer, en økning til 2,3 millioner.

Tidligere i år ble Festspillene i Nord-Norge og Ultima evaluert, begge viste god måloppnåelse, ifølge statsbudsjettet.

Publisert:

Del: