Åmås tar over etter Jan Erik Knarbakk som har vært i korets styre i 14 år, de siste ti som styreleder.

Knut Olav Åmås, © Caroline Reistad / Fritt Ord

Denne uken avholdt Det Norske Solistkor sitt årlige Rådsmøte, hvor valg av styre for kommende styreperiode stod på agendaen. Knut Olav Åmås ble valgt inn i styret og enstemmig valgt til ny leder for et styre som ellers består av Einar Solbu, Birger Carlsen, Eva Lunde og sangerrepresentantene Ditte Marie Bræin og Øystein Stensheim.

Åmås tar over etter Jan Erik Knarbakk. Han har sittet i hele 14 år i Solistkorets styre; de seneste 10 årene som styreleder.

Under Knarbakks ledelse har koret oppnådd status som profesjonelt kor i Norge med bevilgning over statsbudsjettet. Solistkoret har også styrket sin posisjon som
kammerkor i et internasjonalt toppsjikt, skriver koret i en pressemelding.

Åmås er dr.philos. i medievitenskap og til daglig direktør for Stiftelsen Fritt Ord. Han har tidligere blant annet vært redaktør i Aftenposten og statssekretær i Kulturdepartementet, og har utgitt en
lang rekke bøker. Han er en markant samfunnsdebattant, og har nylig ledet et NOUutvalg om fremtidens mediepolitikk.

Publisert:

Del: