BEK, BRAK og Griegakademiet ønsker velkommen til årets musikkteknologidager, som finner sted i Bergen 10. og 11. september 2008. Programmet finner du her.

Trond Lossius 2006

Siden 2005 har musikkteknologidagene vært et faglig møtested for representanter for undervisningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi. I løpet av denne perioden har vi sett økende aktivitet i Norge, og det har oppstått nye samarbeid mellom ulike aktører i feltet.

Flere av prosjektene innen Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er musikkteknologirelaterte, og aktualiserer samarbeid på tvers av grensene mellom vitenskaplig og kunstnerisk forskning og utvikling.

Kurs og samarbeidspartnere

I tillegg til Musikkteknologidagene 10.-11. september vil det i løpet av høsten bli arrangert et separat halvdagsseminar med lokale aktører som drøfter behov for å etablere musikkteknologirelatert undervisning på høyskolenivå i Bergen.

Musikkteknologidagene 2008 arrangeres i samarbeid mellom BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, BRAK – Bergens Rockaktører og Griegakademiet, Institutt for musikk (UiB). De kunstneriske innslagene under konferansen skjer i samarbeid med Hordaland kunstsenter og Lydgalleriet.

Programmet er som følger:

Onsdag 10. september

10:00 – 16:00: Seminar
Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet, Institutt for musikk.

10:00 – 10:20: Registrering og kaffe

10:20 – 10:30: Velkommen
Trond Lossius, daglig leder ved BEK

10:30 – 11:00: FoU prosjektet Undervisning i musikkteknologi.
Håkon Kvidal, Norges musikkhøgskole

11:00 – 11:30: Presentasjon av nordisk masterstudie i lydkunst ved Per Platou

11:30 – 12:00: “Don’t Touch me, You Don’t Know Where I’ve Been” eller “Hvilket spatialiseringsprinsipp er dette da?” Fordeler og ulemper med pragmatisk høynivå utvikling av spesialisert elektronikk for musikk og scene.
Thorolf Thuestad, BEK

12:00 – 13:00: Lunch

13:00 – 13:30: Doktorgradsprosjektet Den klassiske innspilling i historisk, ontologisk og analytisk perspektiv.
Tore Simonsen, Norges Musikkhøgskole

13:30 – 14:00: The Sound of Salience
Martin Knakkergaard

14:00 – 14:30: Computer-based instruments in free improvised music, Konstnärlig forskning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet
Per Anders Nilsson, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet

14:30 -14:45: Kort pause

14:45 – 15:15: Musikkteknologien i kunstens tjeneste?
Jøran Rudi, NOTAM

15:15 – 16:00: Diskusjon

Kunstnerisk program

16:00: “When You Hunger Number One”.
Installasjon av Asbjørn Hollerud
Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17

20:00: Omvisning or orientering om Lydgalleriets virksomhet.
Ved kunstnerisk leder Jørgen Larsson
Lydgalleriet, Østre Skostredet 3

21:00: Improvisasjons-konsert med duo pantoMorf på loftet på Lydgalleriet.

Torsdag 10. september

10:00 – 16:00: Seminar
Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet, Institutt for musikk.

10:00 – 10:30: Sensing Music-related Actions
Alexander Refsum Jensenius, Institutt for musikkvitenskap, UiO

10:30 – 11:00: The Electromagnetic Fountain
Amanda Steggell

11:00 – 11:30: Arbet med generativ konst och olika former av datorstödd kreativitet Göteborgs Universitet/Chalmers
Palle Dahlstedt

11:30 – 12:00 Distributed Music Technology
Anders-Petter Andersson

12:00 – 13:00: Lunch

13:00 – 13:30: energyXT, Norsk musikkproduksjonssoftware tar opp kampen internasjonalt
Håvard K. Bjord, XT Software

13:30 – 14:00: The World opera – præsentation af et musikteknologisk projekt
Niels Windfeld Lund

14:00 – 14:30: Acoustics and audiovisual related research activities at Q2S/NTNU – an overview
Ulrich Reiter, NTNU

14:30 – 15:00: Recent work on spatialisation in Jamoma.
Trond Lossius, BEK

15:00 – 16:00: Oppsummerende diskusjon

Musikkteknologidagene 2008 er støttet av Bergen kommune.
Påmelding senest 7. september til: bek AT bek DOT no

Dette i følge en pressemelding.

Publisert:

Del: