Stenseng ble enstemmig valgt som styreleder på Norske Festivalers nasjonale festivalkonferanse i Bodø.

Kjersti Stenseng avløste dermed Øivind Pedersen som gikk av som styreleder etter å ha ledet organisasjonen i syv år. Pedersen ble hedret på Bodø-konferansen som hadde navnet ”kunsten å styre kunsten” som satt festivalpolitikk på dagsorden.


Kjersti Stenseng (Foto: Foto: Erik Lindholm Hansen)

Solveig Rønningen er ansatt som festivalkonsulent i Norske Festivaler fra høsten 2008.

Kjersti Stenseng kommer fra Peer Gynt-stemnet på Vinstra, og får med seg dette styret videre:
— Rolf-Cato Raade (Nordland Musikkfestuke)
— Svein Eriksen (Vestfold Festspillene)
— Åshild Widerøe (Dei Nynorske Festspela)
— Jens Storli (Olavsfestdagene)
— Øivind Pedersen (kultursjef i Lillehammer kommune)

Vara-medlemmer:
— Randi Skeie (Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene)
— Trond Hannemyr (Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival)
— Ragnhild Dalheim Eriksen (Riddu Riddu)

Norske Festivaler er en organisasjon i framgang og har nå 75 medlemmer og er en nettverksorganisasjon som arbeider for å styrke informasjon og kunnskap om og i festivalene.

Dette i følge en pressemelding.

Publisert:

Del: