Kulturhuset i Kristiansand kan få utsatt betalingen til neste år.

Kilden Foto: Kilden Teater- og Konserthus

Kulturhuset Kilden i Kristiansand fikk i fjor høst et momskrav på 194 millioner kroner.

I sommer fikk Kilden, og Kulturhuset i Stavanger som hadde fått et liknende krav, medhold i klager på momskravet. Kulturhuset i Stavanger fikk tilbakebetalt 214 millioner kroner, mens kravet til Kilden ble omgjort til 20,8 millioner kroner.

Dagbladet meldte i helgen at denne betalingen nå kan bli utsatt til neste år. Årsaken er at det fortsatt gjenstår en del avklaringer.

Bakgrunnen for momskravet er et endret regelverk, der konserthusene blant annet ikke lenger kan kreve momsfritak for kommersielle artister.

Publisert:

Del: