INNLEGG: Streiken handler ikke bare om lønn, skriver forbundsleder i MFO Renée Rasmussen.

© Hazzat / Flickr.com

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har fra i dag 85 medlemmer i streik etter at meklingene i både stat og kommune endte med brudd i forrige uke.

Forhandlingene strandet fordi tilbudet fra arbeidsgiversiden ikke var godt nok. Men konflikten handler ikke bare om lønn, det dreier seg også om viktige arbeidsvilkår som blant annet pensjon og arbeidstid.

Pensjonstapere
Mange av MFOs medlemmer er ansatt i én eller flere deltidsstillinger i Kulturskolen, og selv om man til sammen arbeider fulltid i offentlig sektor risikerer disse å ende opp uten annen pensjon enn folketrygden. For å ha rett til tjenestepensjon må nemlig arbeidstiden tilsvare minst 14 timer i uka (ca. 37 % -stilling) i den enkelte kommune. Jobber du for eksempel 25 % i fire kommuner blir opptjeningen lik null og du mottar bare alderspensjon fra folketrygden.

Du ender altså opp som pensjonstaper til tross for at du kanskje har jobbet fulltid i offentlig sektor i hele ditt yrkesaktive liv.

Det er vel ikke rettferdig, er det vel?

MFO kjemper for at opptjening til tjenestepensjon skal starte allerede ved 20 % -stillinger og at flere stillinger må samordnes og telles som en i pensjonsopptjeningen, dette vil vi ha tariffestet.

Les også: Mer strømming betyr mindre norsk

Ikke akkurat 9 til 5
Elevene i de fleste av landets kulturskoler får ikke fri fra skolen for å få musikkundervisning, all aktivitet må skje etter skoletid. Det å jobbe som kulturskolelærer er altså ikke en vanlig 9 til 5-jobb, det blir mye helgejobbing og arbeid etter klokka 1700.

MFO krever en betydelig økning i helgetilleggene og vil ha mye bedre betalt for arbeid etter klokka fem. Jeg synes ikke det er et urimelig krav.

Oppdateringer fra musikkbransjen: Ballade på Twitter

Ikke for mye forlangt
MFO streiker altså for at medlemmene våre skal få like gode lønns- og arbeidsbetingelser som andre arbeidsgrupper. Det kan da vel ikke være for mye forlangt, eller hva?

Det er ikke slik at vi i MFO synes streik er gøy, det er det vel ingen som gjør. Men vi er forberedt på at streiken kan vare lenge og er klare til å ta enda flere medlemmer ut i streik denne uka, hvis det blir nødvendig.

Publisert:

Del: