Tubaloon har fått arkitekturprisen fra Kongsberg kommune. – Den gjennomførte kvaliteten i form og utførelse gjør at scenen tåler nærheten til byggverkene rundt torget, heter det blant annet i begrunnelsen.

Tubaloon-scenen på Kongsberg Jazzfestival i 2006. Foto: Tarand Krogvold)

Kongsberg kommune begrunner avgjørelsen med blant annet følgende:

— Kongsberg har fått et nytt landemerke, om enn bare for kortere tidsrom. Kongsberg jazzscener A/S, som eies av Kongsberg Jazzfestival, har fått laget en mobil scene som skaper en flott ramme for større arrangementer på byens festplass, Kirketorget.

I tillegg til å ha funksjon som scene er Tubaloon også en skulptur. Utformingen er inspirert av blåseinstrumenter og akustisk geometri i det indre øret. Scenen står for nyskapning gjennom en teknisk dristig konstruksjon basert på en oppblåst membran hengt opp i stålrammer.

Scenen står i spennende kontrast til de klassiske byggverkene rundt Kirketorget. Fordi den er så totalt annerledes enn de gamle ærverdige bygningene i tre og tegl, utfordrer den oss til å se Kirketorget med nye øyne. Den gjennomførte kvaliteten i form og utførelse gjør at scenen tåler nærheten til byggverkene rundt torget.

Scenen er en god arena for aktivitet og musikkglede. Vi har forventinger til at scenen i årene som kommer vil huse mange fine arrangementer for byens borgere og tilreisende.

Publisert:

Del: