TALE: Utenriksminister Jonas Gahr Støre skulle åpne Barents Spektakel/Barentsdagene i Kirkenes, men er forhindret fra å delta. I stedet vil Utenriksdepartementet (UD) være representert i Kirkenes ved statsekretær Elisabeth Walaas. Ballade bringer videre denne talen Gahr Støre skulle holdt til åpningen av Barents Spektakel. Regjeringens nordområdestategi inkluderer et stort kulturudsjett som skal bidra til mellomfolkelig samarbeid over grensene i regionen.

Jonas Gahr Støre (Foto: regjeringen.no)

Av Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Velkommen til Barents Spektakel / Barentsdagene 2008 i Kirkenes

I Barentsregionen har samarbeid over grensene en lang historie. Regionen kjennetegnes i dag av en fargerik samarbeidsvev på tvers av landegrensene. Regjeringens nordområdestrategi tar utgangspunkt i dette tradisjonsrike nettverket og målet er å styrke og fornye båndene som knytter regionen sammen.

For å synliggjøre dette brede, langsiktige samarbeidet, har vi tatt initiativ til å arrangere årlige Barentsdager sammen med noen kommuner i landets tre nordligste fylker. Utenriksdepartementet bidrar med økonomisk støtte til disse arrangementene. Barentsdagene fokuserer på samarbeid innen forskning, næringsliv og de tallrike kontakter og tilknytningspunkter som utgjør nettverkene i regionen, fra folk til folk. Ikke minst har regionens rike kulturliv en sentral plass.

I 2008 har vi vært så heldige at Barentsdagene kombineres med festivalen Barents Spektakel som de siste årene har satt sitt preg på Sør-Varanger kommune i månedsskiftet januar/februar. Spesielt viser Pikene på Broen hvor langt man kan komme når ildsjeler på begge sider av den norsk-russiske grensen jobber godt sammen.

Barentsregionen står foran nye, store muligheter – og utfordringer – som vi ser konturene av. Tematikken for Barentsdagene 2008 – Shtokman-utbyggingen og Pomorsonen – slår an tonen i den dialog vi vil bidra til. Et rikholdig kulturprogram gjennom samarbeidet med Barents Spektakel og Pikene på Broen er med å løfte arrangementet og øke interessen også utenfor regionen. Barents Spektakel har i år arrangementer også i sin russiske naboby Nikkel, noe som er helt i tråd med våre intensjoner.

Jeg vil gjerne ønske våre samarbeidspartnere Sør-Varanger kommune og Pikene på Broen lykke til med Barents Spektakel/Barentsdagene 2008 og jeg ønsker alle deltakere hjertelig velkommen til Kirkenes!

Utenriksdepartementet har en egen side om Nordområdene.

Publisert:

Del: