Jan Eggum har stadig mange jern i ilden: I 2005 har han holdt på som artist i 30 år, gitt ut samleplate og et musikkleksikon Norge ikke har sett maken til. I går fikk han Norsk Artistforbunds Ærespris – overlevert av kulturminister Trond Giske. Ballade gratulerer, og bringer her videre juryens begrunnelse.

Jan Eggum mottar Artistforbundets Ærespris 2005

Norsk Artistforbunds Ærespris er innstiftet for å hedre en norsk artist innen pop/rock som har utmerket seg i sitt virke som utøver, komponist og/eller tekstforfatter.

Prisen blir utdelt og overrakt av kolleger innenfor samme sjanger. Under overrekkelsestalen ga juryformann Knut Aafløy denne begrunnelsen for årets tildeling:

“Norsk Artistforbunds Ærespris er det en ære å få, fordi den deles ut av vinnerens egne kolleger. Tidligere prisvinnere er Nora Brockstedt, Jahn Teigen og Åge Aleksandersen.

Årets prisvinner feirer i år 30-års-jubileum som utøver, komponist og tekstforfatter.

Han har alltid vært en iherdig forsvarer av det norske språk gjennom sitt virke som tekstforfatter.

Som komponist har han forent visetradisjonen med pop, rock og jazz. Som utøver er han en velkommen gjest rundt om i landet på sine hyppige turneer.

Prisvinneren er en iherdig platesamler av norsk musikk, noe som også gjenspeiles i hans rolle som pådriver for det nylig utgittenorske pop-og rockleksikonet. Et verk som er herlig blottet for snobbethet mht sjanger og hype. Han var en av bakmennene i TV-serien Absolutt Norsk der han og makker Rune Larsen presenterte både nye og etablerte norske artister. 

Som musiker og komponist har han både inspirert og nærmest brakt til vanvidd unge gitartalenter som ville lære seg hans til tider kompliserte gitarakkorder og –teknikk etter gehør. Vi tenker da spesielt på ”En natt forbi”.

Årets prisvinner viser en genuin respekt for og kjærlighet til sine kolleger og dette er av juryen sagt uten det minste forsøk på å være morsom.

Det er en stor ære å gi Norsk Artistforbunds ærespris 2005 til Jan Eggum.”

Norsk Artistforbund er en ideell forening for utøvere og/eller opphavsmenn (komponister og tekstforfattere), med bopel i Norge, innen populærmusikk. Foreningen ble bl.a. startet opp etter kontroversene i den såkalte GramArt-saken, og ønsker særlig å sette populærmusikk-artistenes hjertesaker på agendaen.

Foreningen er landsomfattende og skal fremme medlemmenes økonomiske, faglige og ideelle interesser overfor offentlige myndigheter, fonds og andre foreninger der medlemmenes interesser blir behandlet.

Norsk Artistforbund har for tiden følgende styre: Styreleder: Knut Aafløy, nestleder: Tove Bøygard, styremedlemmer: Geir Zahl, Bjørn Eidsvåg.

En større gjennomgang av Jan Eggums lange karriere, ført i pennen av Bård Ose, kan du lese på denne siden fra Ballade.

Publisert:

Del: