Minibankuttakene som skattemyndighetene har slått ned på, og som truer økonomien i Norsk Artistforbund, var ifølge tidligere styreleder og kontaktperson for forbundet lønn.

© Wikimedia Commons

Norsk Artistforbund meldte på sin Facebookside 15. november om endringer i forbundet. Nytt styre med syv medlemmer, mot tidligere fire, var opprettet, og daglig leder fratrådte sin stilling. Bakgrunn for denne saken kan du lese i vår sak fra 1. desember.

Her lar vi tidligere leder i NA uttale seg, om hans syn på utbetalinger og minibankuttak som skattemyndighetene har slått ned på etter et bokettersyn i 2016.

– Ja, det var lønn, noe skattemyndighetene også har konkludert med, sier den tidligere lederen til Ballade.

Uttakene, som beløper seg til ca. to millioner kroner, fører både til et krav om skatt til tidligere leder og om arbeidsgiveravgift til NA, som en følge av at uttakene er å betrakte som lønn.

Den nye ledelsen (les vårt intervju med Reidar Brendeland) sår tvil om tidligere leder overhodet var formelt ansatt i organisasjonen, noe tidligere leder selv sier han var.

– Jeg var ansatt. Reidar Brendeland har ansettelsesavtalen fra 2007. Den var riktignok ikke undertegnet, men det var denne som lå til grunn. Hvis det er slik at NA har fått krav om arbeidsgiveravgift, er det åpenbart at det var et ansettelsesforhold. Varigheten var mer enn ti år.

Etter at han ble fjernet fra NA skal tidligere leder ha etterlyst oppsigelse, permitteringsvarsel eller avskjedigelse, noen han sier han ikke fikk.

– Det kom heller meddelelse ikke opphør av engasjement. I tiden etter kom NAs telefonregninger hjem til meg, fordi eierskifteerklæring aldri ble sendt inn. Inkassokravene var det jeg som måtte betale.

Publisert:

Del: