Oslo Sinfonietta og Oslo Kammermusikkfestival ønsker nye verk til konsert i august.

Oslo Sinfonietta og Oslo Kammermusikkfestival samarbeider jevnlig om å presentere musikk av unge nordiske komponister, vanligvis i et konsertprogram som også inneholder en klassiker fra det moderne ensemblerepertoaret. Oslo Sinfonietta inviterer nå unge komponister som studerer eller har sitt virke i Norden til å sende inn verk for sinfoniettabesetning til vurdering i Oslo Sinfoniettas programråd.

Oslo Sinfoniettas programråd ønsker å velge intill 2 av de innsendte verkene til Oslo Sinfoniettas konsert under Oslo Kammermusikk Festival i august 2011.

Regler for konkurransen:
— Partiturer og øvrig materiale må være poststemplet eller innlevert til Oslo Sinfonietta, Kongensgt 4, 0153 Oslo innen 1. mai 2011.
— Verk som er levert eller sendt etter fristens utløp kan ikke påregne å bli vurdert.
— Komponistene skal fortrinnsvis være 35 år eller yngre.

Sinfoniettabesetning: fløyte, oboe, klarinett, fagott, trompet, horn, trombone (tuba), 2 perkusjon, piano, (harpe), 2 fiolin, bratsj, cello og kontrabass.

Spilleklare stemmer skal leveres 15. juni 2011. Komponister av verk som blir valgt ut vil bli tilbudt en gjennomlesning av partituret sammen med dirigent Christian Eggen før stemmene skrives.

Hver komponist kan sende inn maksimum 2 verk merket med navn sammen med:

— innspilling/demo hvis det finnes

— oversikt over tidligere oppførelser (dato, utøver, sted, anledning) hvis verket er oppført.

— komponistens navn, alder, e-postadresse, postadresse, utdanning og eventuelt verkliste

Oslo Sinfoniettas programråd forbeholder seg retten til å ikke velge ut noen verk og til å ta kunstneriske og/eller praktiske hensyn til konsertprogrammet som helhet i utvelgelsen av verk. Partiturer sendt fra Oslo vil ikke bli returnert, men vil kunne hentes etter en nærmere oppsatt dato. Det vil bli sendt ut kvittering for mottatte partiturer.

Programrådet i Oslo Sinfonietta består i 2011 av Christian Eggen, kunstnerisk leder, Eivind Buene og Frode Haltli (musikerrepresentant)

Ved spørsmål, kontakt Oslo Sinfoniettas administrasjon, tlf. 22420410 eller 41613209, epost: post@oslosinfoniette.no

Publisert:

Del: