En tallfesting verdien av norsk musikk er fremdeles på idéplanet i Kulturdepartementet.

I forrige uke fikk Sverige sin rapport som tallfester verdiene på omsetning og eksport generert av musikkfeltet, og følger opp pengestrømsanalysen som ble lansert i Danmark på tampen av 2010.

I Norge henger man etter på dette feltet, og debatten baseres på «antagelser eller isolerte tall», slik TONOs Jan Richard Kjelstrup formulerer det.

Les mer om dette: Har ingen oversikt

— Jo mer seriøst, nyansert og grundig beslutningsgrunnlag, jo bedre politiske prosesser, forklarte den danske kulturministeren Uffe Elbæk til Ballade.

Under vurdering
Under innspillskonferansen på by:Larm i februar ble det lansert forslag om å gjøre en slik analyse på det norske feltet.

Mina Gerhardsen, statssekretær i Kulturdepartementet, sier at en pengestrømsanalyse «er en interessant tanke».

— Nå skal vi vurdere dette, og vi kommer tilbake til det i handlingsplanen for kultur og næring, sier Gerhardsen.

Følg Ballade på Facebook

— Behov for god kunnskap
Handlingsplanene for kultur og næring er planlagt å komme høsten 2012. Allerede i april kommer det en rapport fra et FoU-utvalg, ledet av Jan Grund, som skal se hvordan forskning kan bidra til bedre politikkutforming.

— Vi er opptatt av at vi trenger bedre kunnskap om sektoren, sier Gerhardsen.

— Har man savnet en grundig pengestrømsanalyse av musikkfeltet når man har utformet politikk for dette feltet?

— Det i hvert fall et behov for god kunnskap for å gjøre gode beslutninger. Vi hører fra våre naboer at en pengestrømsanalyse er et godt redskap, og vi vurderer om dette er noe vi vil sette i gang.

Les om nabolandene: Skandinaviske ambisjoner

Konkurranse og samarbeid
Doktorgradsstipendiat Daniel Nordgård mener at en norsk pengestrømsanalyse vil gi et konkret sammenligningsgrunnlag med Sverige og Danmark, og resten av den internasjonale musikkbransjen.

— Det er alltid interessant å sammenligne seg med naboene, og det er jo en viss konkurranse her. Vi samarbeider med nabolandene allerede gjennom Nomex og Nordisk ministerråd, som gjennom KreaNor handler om utvikling av kulturnæringene i Norden, og har allerede etablerte arenaer for de nordiske musikknæringene. Dette kan være en del av videre samarbeid, sier Gerhardsen.

Hun mener at det er natulig å diskutere formen på en norsk pengestrømsanalyse.

— En slik pengestrømsanalyse kan også være en sak for organisasjonene i bransjen. Kanskje i samarbeid med departementet, slik som i Sverige der det står ni organisasjoner bak, sier hun.

Publisert:

Del: