Én time i uken for alle 1.-4.klassinger.

Fra og med neste høst skal det bli innført gratis kulturskoletimer for alle barn fra 1. til 4. klasse. Det er satt av 74 millioner på neste års statsbudsjett for ordningen.

En frivillig time på 45 minutter per elev skal foregå i skoletiden, og undervisningen skal gis av kulturskolelærere. Kommunene får midler tilsvarende hva det koster å bemanne tilbudet med lærere.

Kunnskapsdepartementet vil lovfeste ordningen så den blir varig.

Større stillinger i Kulturskolen?
– Regjeringen ønsker å gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for alle. Alle kommuner får derfor plikt til å tilby dette, men det er frivillig om elevene velger å benytte tilbudet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen på SV.no.

På SV.no står det også:

«Mange kulturskolelærere er i dag ansatt i kulturskolen i reduserte stillinger. Det er derfor gode muligheter for å kunne bruke kulturskolelærere inn i skole eller SFO gjennom kombinerte stillinger.»

Ventetid og større forskjeller
Trygg Jakola, konstituert leder for Norsk Kulturskoleråd, er redd ordningen kan preges av lang ventetid.

– Det største problemet med kulturskolene er de lange ventelistene i de store kommunene. Totalt er det mellom 28.000 og 30.000 barn som står i venteliste for å få plass på kulturskole. Jeg tror ventelistene nå kan bli enda lengre, sier Jakola til Bergens Tidende.

Også Høyres skolepolitiske talsperson, Elisabeth Aspaker, frykter økte forskjeller mellom kommunene:

– Vi vet at i noen kommuner fungerer kulturskolene veldig bra, mens andre steder klarer de ikke få mange og gode nok lærere. Det kan føre til store forskjeller, sier hun.

Publisert:

Del: