Inger Dirdal, eksportansvarlig hos Kirkelig Kulturverksted, er blitt ansatt som leder for det nyopprettede Music Export Norway. Selskapet skal være et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter.

I en rykende fersk pressemelding fra Music Export Norway A/S heter det:

“Music Export Norway A/S, som ble etablert 9. juni i år av tunge aktører i musikkbrabsjen, har etter å ha intervjuet flere kvalifiserte søkere besluttet å ansette Inger Dirdal som direktør.

Inger Dirdal kommer fra stillingen som økonomi- og eksportansvarlig i Kirkelig Kulturverksted A/S. Hun har allsidig bransjeerfaring og regnes som organisasjonen FONOs fremste ekspert på eksport av norsk musikk.

Allsidig bakgrunn
Etter en omflakkende tilværelse som inkluderer opphold i bl.a. Indonesia, Egypt og England, slo hun seg ned hos H. Aschehoug & co. i 1988. Etter fem år ble Inger Dirdal ansatt som økonomiansvarlig i Kirkelig Kulturverksted A/S. Mens perioden 1993 – 1998 i hovedsak ble viet økonomien i selskapet, har Inger Dirdal fra 1998 hatt ansvaret for selskapets eksport. Fra 1997 til 1999 har eksporten i Kirkelig Kulturverksted øket fra 9% av omsetningen til 50 %.

Inger Dirdal tiltrer sin stilling som direktør i Music Export Norway A/S 1. desember i år.”

Bakgrunnen for Music Export Norway
Om bakgrunnen for Music Export Norway sies det:

“Det er en økende interesse for norsk musikk i verden. Noen storselgende norske pop-artister og nisjepregede artister har vært med å kreere en ”look to Norway”-følelse. Dette merkes ikke minst på internasjonale messer. Nå har store deler av musikkbransjen lykkes med å etablere Music Export Norway A/S.

Følgende organisasjoner har gått sammen om etableringen: FONO, IFPI, NOPA, NMI (Norsk Musikkinformasjon) og GramArt.

Music Export Norway A/S ble stiftet i møte 8.mai 2000, og generalforsamling ble avholdt 9. juni 2000. Styret har i tiden fra 9. juni til i dag annonsert etter og intervjuet kandidater til stillingen som leder. Beslutning om hvem som skal besette denne viktige stillingen, ble tatt i dag: Inger Dirdal vil tiltre så snart hun har sluttet i sin nåværende stilling.”

Formålet med Music Export Norway
Videre i fredagens pressemelding heter det også:

“Selskapet har som formål: “å være et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. Selskapet skal primært konsentrere sin virksomhet om å styrke norsk musikkliv på kommersiell basis, men, i den utstrekning det er mulig, uten å ekskludere aktører i denne prosessen. Selskapet skal tilrettelegge internasjonale eksportframstøt, og bistå med å tilrettelegge forholdene for eksport av norske innspillinger så som deltagelse på internasjonale messer, presentasjon på Internett m.m.”.

Behovet for å ha en samlet norsk eksportsatsing innenfor musikkbransjen er åpenbar. ”Alle” , både selskaper med allerede internasjonalt kjente artister som Lene Marlin, A-ha, Secret Garden, Espen Lind og andre unge fremadstormende talenter, samt artist- og opphavsmenns organisasjoner, har besluttet å delta i et samarbeid for å eksponere norsk musikk. Det er vilje blant deltagerne i Music Export Norway A/S til å stille ressurser, både økonomiske og fysiske, for å heve standarden på den norske presentasjonen rettet mot utlandet. Det vil på ulike måter bli fokusert på Norge som en mangfoldig kilde av talent og kompetanse. ”

Pressemeldingen er signert Barry Matheson (IFPI, styreformann), Larry Bringsjord (FONO, nestformann), Jan Erik Haglund (GramArt, daglig leder), Ottar Johansen (NOPA) og Jostein Simble (Norsk Musikkinformasjon).

Publisert:

Del: