Hvordan anvendes improvisasjon som verktøy for å skape nye uttrykk i et møte mellom norsk folkedans og samtidsdans?

Dans i skolen, 2008

Det er et av spørsmålene som stilles i et kommende videreutdanningskurs i Trondheim. Kurset vil blant annet belyse møtet mellom norsk folkedans og samtidsdans, samt belyse metoder og gi innfallsvinkler for å anvende improvisasjonsteknikker for utvikling av nye uttrykk i arbeid med både dansere og ikke dansere.

Den første delen kurset vi gi en teoretisk innføring rundt improvisasjon som kreativt verktøy, og den andre delen vil gi en praktisk og teoretisk innføring i improvisasjonsteknikker. Arbeidsformer i kurset er praktiske øvinger, teoretiske forelesninger, og gruppearbeid.

Kurset integrerer både teori og praksis, og vil undervises av Tone Pernille Østern og Hilde Rustad. I tillegg vil ansatte ved dansevitenskap, NTNU – Siri Mæland, Egil Bakka og Anne Fiskvik bidra til den teoretiske og praktiske undervisningen.

Kurset tilbys av DiS (Dans i Skolen) i samarbeid med NTNU, og er først og fremst rettet mot dansepedagoger i videregående skole, men også andre er velkommen til å søke.

Kontaktperson og kursdetaljer finner du på denne siden hos NTNU.

Eksamensbeskrivelse
Kurset evalueres gjennom en praktisk visning som framføres for de andre deltagerne under studiesamlingens nest siste dag, og en skriftlig hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen utleveres ved kursslutt, og studentene leverer besvarelsen innen 31.mai 2008.

Tid og sted for kurs/samlinger
Samling lørdag 26. april – onsdag 30. april 2008 ved NTNU i Trondheim.

Publisert:

Del: