Det er riktig å samle kompetansen og midlene på ett sted, mener IFPI om satsningen på Music Export Norway.

Av Carl Kristian Johansen

Lene Furuli i Norsk Folkemusikk og Dansleag kaller satsningen på Music Export Norway (MEN) kommende år for en vits, fordi seks millioner kroner er en dråpe i havet i forhold til hvor omfattende eksportarbeidet i norsk musikk er. Furuli og andre kritikere mener samtidig at satsningen er rettet i for stor grad mot det kommersielle markedet og overser konsertmarkedet og de smalere sjangrene.

(Red. anm: MENs totale budsjett omfatter både tilskudd fra det offentlige og fra selskapets eiere. Totalt var budsjettet for inneværende år på 8,1 millioner kroner. Dersom dette tallet ligger til grunn for neste år vil budsjettet, med økningen i det statlige tilskuddet, komme opp i ca. 11 millioner.)

IFPI-direktør Marte Thorsby mener det er en misforståelse at Kulturdepartementets satsning på MEN som spydspiss i eksport av norsk musikk, skal være en popsatsning.

— Det er ikke sagt at Music Export Norway skal være den eneste organisasjonen som skal jobbe med eksport av musikk fra Norge. Music Export Norway skal være spydspissen og skal dekke alle sjangre. Det skal ikke være et poporgan, sier Thorsby.

Hun mener det riktig å samle ekspertisen, kompetansen og midlene på musikkeksportfeltet på ett sted.

— Erfaring viser at det er en helt riktig og naturlig vei å gå, sier Thorsby, som sitter med Inntrykket at departementet også skal se på de øvrige eksportrettede ordningene på feltet.

Thorsby og IFPI stod sammen med FONO bak rapporten “Ekspander eller dø” Rapporten ligger til grunn for Kulturdepartementets satsning på Music Export Norway.

Publisert:

Del: