Torsdag 1. juni arrangerer Nasjonalbiblioteke på Solli plass en konsert som vil sette fokus på musikk skrevet til til Henrik Ibsens verker. Nils Grinde, professor emeritus ved Universitet i Oslo, tar for seg flere temaer i forhold til Ibsen og musikk.

Henrik Ibsen

Arrangementet finner altså sted i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass torsdag 1. juni og starter klokken 19.00. Nils Grinde, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, tar for seg musikk skrevet til Ibsens verker, Ibsens forhold til musikk og den plass musikken har i hans diktning. Dette blir belyst med musikkeksempler. Medvirkende er Silje Marie Aker Johnsen, sopran, Aadne Sæverud, baryton, og Tina Margareta Nilssen, klaver.

I foredraget til Grinde vil han blant annet trekke fram den Bömiske komponisten Schediwy, som virket i Bergen på Ibsens tid. Han laget blant annet musikk til “Gildet paa Solhoug” (1856). I anledning Ibsen-jubileet er dette partituret utgitt på Aschehoug forlag. Boken har navnet “Musikk til Ibsens drama”. Originalpartituret befinner seg i Teaterarkivet ved Universitet i Bergen.

Følgende musikkinnslag vil bli fremført i kveld:

— Schediwy, Gildet på Solhoug: Margith: “Bjergekongen red” (sopran)
— Schediwy, Gildet på Solhoug: Gudmund: Jeg vandred” (baryton)
— Schediwy, Gildet på Solhoug: Gudmund: “Jeg red mig udi Lunde” (baryton)
— Hugo Wolf, Das fest auf Solhaug: “Ich wandelte” (sopran)
— Schediwy, Olaf Liljekrans: “Herr Hjalmar seiled” (sopran)
— Emma Dahl, Kongsemnerne, Margretes Vuggevise (sopran)
— Emma Dahl, Kongsemnerne, Marsch (klaver)
— Peter Heise, Kongsemnerne, Margretes Vuggevise (sopran)
— Ole Olsen, Brand: Agnes og Ejnar. Duett (sopran+baryton)
— August Söderman, Peer Gynt, Solveigs sang: “Kanskje vil der gaa (sopran)
— Grieg: peer Gynt, Solveigs vuggevise: “Sov du, dyreste Gutten min!” (sopran)
— Grieg: En Svane (sopran)

Publisert:

Del: