Musikerne på festivalene får også mer betalt. Men tall fra 2016 viser samtidig en nedgang i sponsorinntekter.

Norsk jazzforum presenterte tirsdag tall for jazzfestivalene 2016. Tallene fra organisasjonens 25 medlemsfestivaler viser en stor økning i billettinntekter i 2016 samtidig med en betydelig nedgang i sponsorinntekter og økte honorarutgifter.

Billettinntekter økte med 10 millioner fra 2015 til 2016.

– En økning i billettinntekter på nærmere tjuefem prosent er svært gledelig for jazzfestivalene i en tid hvor det blir stadig vanskeligere å trekke til seg nye, store sponsoravtaler, sier fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen i en pressemelding.

Oljekrise og sentralisering
Flere jazzfestivaler har de siste årene opplevd betydelig nedgang i sponsorinntekter, og trenden ser ut til å fortsette. Nedgangen er på nesten 6 millioner kroner sammenliknet med 2015. Norsk Jazzforum forklarer nedgang med at enkelte regioner har blitt berørt av krisen i oljesektoren. Dette gjelder særlig festivaler og arrangører på Vestlandet. Sentralisering av sponsormidler i store konsern har også gitt utslag hos festivaler som har mistet regionale sponsorinntekter.

Dette har imidlertid ikke gitt utslag på antall konserter. Det var i 2016 1097 konserter mot 1048 året før. Honorarutgiftene har økt med åtte millioner kroner i samme periode.

Gry Bråtømyr. Foto: Jakob Landvik

MFOs minstesats
Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, mener en økning av honorarsatsen til profesjonelle musikere er en av årsakene til festivalenes økte honorarutgifter.

– Vi ser at festivalene tar kunstnerkår på alvor og bestreber seg på å innfri MFOs minstesats for honorar til profesjonelle musikere. Det er musikken som er kjernen i det vi driver med, og derfor er det så viktig at arrangører til tross for trange økonomiske rammer, bidrar til at musikerne kan fortsette med å skape, produsere og spille, sier Bråtømyr i meldingen

Jazzfestivalåret 2016 i tall:
Antall konserter: 1 097 (2015: 1 048)
Antall solgte billetter/festivalpass: 144 473 (2015: 144 346)
Billettinntekter i kroner: 51 838 183 (2015: 41 159 664)
Sponsorinntekter i kroner: 15 128 908 (2015: 21 088 900)
Honorarutgifter i kroner: 40 971 328 (2015: 32 975 345)

Om Norsk jazzforum
Norsk jazzforum (Njf) er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk. Organisasjonen representerer i dag 25 jazzfestivaler, 83 jazzklubber, 129 storband, 682 profesjonelle musikere, 96 jazzstudenter, Nasjonal jazzscene og 5 regionale jazzsentre; Østnorsk jazzsenter (Oslo), Sørnorsk jazzsenter (Arendal), Vestnorsk jazzsenter (Bergen), Midtnorsk jazzsenter (Trondheim) og Nordnorsk jazzsenter (Bodø). På landsmøtet i april 2017 vedtok Norsk jazzforum å åpne opp for medlemskap for utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning.

Publisert:

Del: