Søkertall for 2005-2006 viser stor interesse for musikkstudiene ved Norges musikkhøgskole. Til sammen har Norges musikkhøgskole mottatt 1210 søknader i 2005, fordelt på 625 (15% nedgang) søknader til bachelorstudier, 300 søknader til masterstudier og 285 (35% økning) søkere til videreutdanning, melder NMH. Studiesjef Kjetil Stolvik advarer likevel om at Norges musikkhøgskole trenger en økning i antall studieplasser.

Norges Musikkhøgskole, elevtime

Opptaket er på 80 studenter på bachelor-nivå og 60 studenter på master-nivå. Opptak til videreutdanning ennå ikke er klart. Søkningen til Norges musikkhøgskole går utenom “Samordna opptak”, og tallene for studieåret 05-06 er de neste høyeste noensinne, og for videreutdanning de høyeste.

— Vi opplever at kandidater fra Norges musikkhøgskole lett får jobb etter endt studium, enten som musikere i de store orkesterinstitusjonene, som pedagoger eller som frilansmusikere, sier Harald Jørgensen, rektor ved Norges musikkhøgskole.

Stor pågang innen jazz og improvisasjonsmusikk

— Spesielt stor har søknaden til Musikkhøgskolens studietilbud vært innen jazz- og improvisasjonsmusikk, med 175 søkere til 6 plasser. Mange av disse studentene er allerede under studietiden svært attraktive på jobbmarkedet, kommenterer studiesjef Kjetil Solvik ved Norges musikkhøgskole.

Ett eksempel er den dobbelte Spellemannsprisvinneren, keyboardisten Morten Qvenild, som går på Mastergradsstudiet i utøving. Han har også utgitt 4 plater, vunnet flere priser, reist på turneer og holder konserter med flere band, ved siden av studiene.

Til tross for stadig høye søkertall har departementet vedtatt at Norges musikkhøgskole må kutte antallet studieplasser for studieåret 2005 – 2006.

— Med dette kuttet har vi ikke lenger noen marginer til å fylle samfunnets voksende behov for godt utdannede utøvende og skapende musikere, dirigenter eller pedagoger i alle sjangre og nivå. Norges musikkhøgskole trenger en økning i antall studieplasser, avslutter Kjetil Solvik.

Musikkhøgskolen melder også om en høy studiepoengsproduksjon. Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr heltidsstudent var 55,7 studiepoeng i 2004.

Norges musikkhøgskole er en vitenskapelig høgskole med 465 studieplasser. NMH er landets øverste institusjon for musikkutdanning, fra bachelor- og masternivå, helt opp til doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanning.

Musikkhøgskolen – ikke bare for de profesjonelle

Norges musikkhøgskole utdanner også instrumentalpedagoger for kulturskoler, videregående skole og fritidsmusikklivet. En del av instrumental / vokalpraksistilbudet til studentene organiseres i Norges musikkhøgskoles Øvingsskole.

— I Øvingsskolen har vi tilbud til barn og voksne som ønsker opplæring på instrument eller i sang. Vi tilbyr undervisning på alle nivåer. Undervisningen gis av studenter ved høgskolen under veiledning av øvingslærere, forteller informasjonsansvarlig Trond Tune.

Elevene får ukentlig undervisning, enten som gruppeundervisning (45 minutter) eller som individuell undervisning (30 minutter) i 28 uker. Det arrangeres også prosjekter og konserter i Øvingsskolen.

Musikkhøgskolen gir i skoleåret 2005-2006 undervisningstilbud på følgende instrumenter under forutsetning av at studenttilgangen blir som forventet: Akkordion / Trekkspill, Blokkfløyte / Sjøfløyte, Bratsj, Cello, Fagott, Fele, Fiolin, Fløyte, Folkesang, Gitar, Horn, Klarinett, Klaver / piano, Obo, Orgel, Sang, Saksofon, Slagverk (klassisk), Trombone, Trompet, Tuba, El-bass, El-gitar, Jazz-piano, Jazz-sang, Jazz-saxofon, Jazz-trombone, Jazz-trompet, Trommesett og Band.

For elever som spiller jazzinstrumenter er det også mulig å søke bandundervisning. Det forutsettes at elevene disponerer eget instrument.

Undervisningen foregår på tirsdager fra kl.15.00 og utover ettermiddag/kveld. Prosjekter og konserter finner vanligvis sted mellom kl.16.00 og 19.00. Høstsemesteret starter første uken i september. Øvingsskolen følger grunnskolens skolerute, og søknadsfrist er 20. mai. Undervisningen finner sted på studiested Carl Berner, Dælenenggt. 26.

Undervisningen koster kr 850,- per semester for hver aktivitet.

Har du spørsmål om tilbudet, kan du ringe tlf. Håvard Øieroset, 23 36 72 00.

Publisert:

Del: