Flere av innsamlingstiltakene som oppstod i etterkant av flodbølgekatastrofen viderefører nå sitt arbeid i et mer langsiktig perspektiv. Dugnad.net vil snart sende ut et forslag til sine medlemmer om en lignende konsertdugnad neste år. Musichelp i Stavanger ønsker å etablere et musikalsk bistandsprosjekt. I Oslo står fremtredende musikkbransjefolk bak Prosentkampanjen, og i Rogaland forsetter Rogalandshjelpen som et samarbeid mellom en rekke innvandrerorganisasjoner i fylket, fylkeskommunen og Flyktningehjelpen. – Om 14 dager skal vi ha et møte om etablering av et internasjonalt kunst-nettverk, forteller koordinator i Rogalandshjelpen Leif Magne Helgesen til Ballade.

Dugnad.net: Bilde fra flomområdet

Av Hild Borchgrevink

Helgesen er teolog og har tidligere fire års erfaring som leder av Kirkens Nødhjelps arbeid på Balkan. Han er engasjert av Rogaland Fylkeskommune som koordinator for hjelpeaksjonen Rogalandshjelpen.

Hvorfor er det så sterkt engasjement akkurat i Rogaland og Stavanger?

— Det er lang tradisjon i Rogaland for å engasjere seg både lokalt og globalt, sier Helgesen. – Det finnes en dugnadsånd her som er spesiell, tror jeg. I tillegg kommer jo det faktum at det bor mange innvandrere med bakgrunn fra de flomrammede områdene i fylket. Mange har nå naboer, venner og bekjente som har mistet nær familie, sier han. – Dette engasjerer.

Rogalandshjelpen ble startet av flere lokale innvandrerorganisasjoner i samarbeid med biskop Ernst Baasland og Petter Gilsvik fra Internasjonalt Hus. Stiftelsen Internasjonalt Hus ble etablert i 2000. Senteret er en arena for kulturopplevelser
og kompetansesenter innenfor tolke- og oversettertjenester, integrasjon og kulturrådgivning. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig.

— Det kommer fortsatt inn penger til Rogalandshjelpen, forteller Helgesen. – Den største giverbølgen er over. Mange, både enkeltpersoner og firmaer, har allerede gitt. Men det er også mange som henvender seg til oss i disse dager og ønsker å være med på mer langsiktig basis.

Totalt er det nå samlet inn rundt 400 000 kroner gjennom Rogalandshjelpen. Pengene kanaliseres gjennom Flyktningehjelpen direkte til humanitært arbeid i Aceh. Helgesen sier han kan se at aksjonen også har fått positive ringvirkninger i lokalmiljøet i fylket.

Katastrofeområdet er både et politisk og religiøst konfliktområde. Dette er noe av bakgrunnen for at Rogalandshjelpen har ønsket å samarbeide med en humanitær organisasjon.

— Det er viktig for oss å ikke plante det norske flagget feil i konfliktområder, sier teologen. – Vi er nødt til å kvalitetssikre, og vi er trygge på at Flyktningehjelpen gjør riktige vurderinger.

Om 14 dager skal Rogalandshjelpen ha et møte hvor de skal forsøke å dra i gang et internasjonalt kunst-nettverk som skal kunne skaffe penger til humanitært arbeid.

Mer dugnad neste år
I det store samarbeidsprosjektet mellom spillesteder i hele Norge, dugnad.net, snakkes det nå om å gjøre Dugnad til en årlig foreteelse.

— Vi vil ganske snart sende ut en epost til medlemmene våre med tanke på å bestemme oss for hvordan Dugnad skal videreføres, forteller daglig leder Terje Bontveit på Mono til Ballade. – Medlemmene i Dugnad.net er alle spillestedene. Det kan nok ikke bli like stort hvert år, men det er mange som har meldt sin interesse for å være med også neste år.

Dugnad.net samarbeidet i år med Kirkens Nødhjelp og Røde Kors, og dette samarbeidet planlegger de å fortsette.

— Vi vil ikke velge formål for et slikt langsiktig prosjekt, sier Bontveit. – Det har vi ikke nok kunnskap til. Men det har Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. Vi har så vidt snakket med dem om mulige prosjekter, blant annet i Darfur.

Mange små prosenter
En tilsvarende ide om langsiktighet ligger bak initiativet Prosentkampanjen, som er startet av blant andre Paal Ritter Schjerven, Marianne Tveit og Monica Larsson.

— Prosentkampanjen startet som et ønske om å videreføre engasjementet og givergleden vi opplevde under blant annet Dugnad.net og prosjektet ”Venn”, skriver de på nettsidene.

Målet er at Prosentkampanjen på sikt kan bli musikk- kultur- og utelivsbransjens svar på Hjelpestikkene og Max Havelaars rettferdige kaffe formidlet på lignende måte som miljømerket Svanen. Kampanjen skal ikke sette i gang egne bistandsprosjekter, men gi oppmerksomhet og økonomisk støtte til eksisterende organisasjoner som jobber i kriserammede områder. Prosentkampanjen skal være et supplement og en mulighet for folk til å bidra i hverdagen gjennom å gi små prosenter av penger som omsettes ved konserter, uteliv og CD-kjøp. På sikt kan dette også omfatte bøker, teater og andre kulturelle aktiviteter. Utfra en ide om ”mange bekker små” er tanken at prosjekter, bedrifter og enkeltpersoner kan støtte kampanjen ved å gi prosenter av inntekter eller overskudd ved arrangementer eller salg av produkter. Arrangører, daglige ledere eller privatpersoner avgjør selv hvor stor giverprosenten skal være i de ulike prosjektene. Prosjekter som bidrar kan merke sine produkter med %-logoen.

Publisert:

Del: