INTERVJU: Vinterjazz står for døren i det snøen laver ned i det ganske land. Vinterjazz er en ti dager lang landsdekkende markering og skal synliggjøre av jazz i en periode det ikke skjer så mye annet. For klubbene viser statistikken at Vinterjazz generelt sett har bidratt til en positiv i forhold til besøkstall, sier Camilla Slaattun Brauer i Norsk jazzforum.

Mari Kvien Brunvoll (Foto: Johanne Birkeland)

Av Carl Kristian Johansen

Vinterjazz er i utgangspunktet et dansk konsept som gjennom konsertvirksomhet har som formål å sette et fokus på jazzklubbenes virksomhet i Danmark. Ideen ble tatt til Norge av Norsk jazzforum, og i slutten av januar står den sjette Vinterjazz for tur i Norge. I ti dager fra 30. januar kan artister som Frøy Aagre, Karin Krog, Elephant9, Bugge Wesseltoft og Torbjörn Zetterberg Hot Five oppleves på norske jazzklubber.

— Vinterjazz er en slags felles markedsføringskampanje for våre klubber. Det er ikke en festival i vanlig forstand, men ti dager der vi markerer og synliggjør alt som skjer på våre medlemsjazzklubber. Samtidig gir vi et godt tilbud til publikum i en periode det er litt stille og rolig på jazzfronten, sier Camilla Slaattun Brauer i Norsk jazzforum.

Klubbmarkering

Det er opp til klubbene selv om de vil være med på Vinterjazz. De som deltar blir markedsført nasjonalt av Norsk jazzforum, mens den lokale markedsføringen er eget ansvar. Slaattun Brauer melder at de seks årene har gitt en ønsket effekt i form av økt oppmerksomhet og bedre publikumsoppmøte for flere av de deltagende klubbene.

— Noe klubber velger å kjøre et helt vanlig program, andre har økonomi til å gjøre noe ekstra under Vinterjazz. Det varierer fra klubb til klubb, men besøket har generelt sett blitt bedre under Vinterjazz. Vi har ingen konkret statistikk, men vi får årsrapporter fra jazzklubbene hvert år og totalt sett har det vært en positiv utvikling, sier Slaattun Brauer.

Norsk jazzforum står altså bak den nasjonale markedsføringen av Vinterjazz, som også har blitt etablert i Sverige, Åland og etter hvert også Finland. Dette har gitt grobunn for et nordisk samarbeid som Norsk jazzforum koordinerer i Norge. Samarbeidet dreier seg om å sende et utvalg artister fra disse landene på en nordisk turné.

NordJazz

Elephant9, Bugge Wesseltoft og Mari Kvien Brunvoll kommer til å representere Norge i det nordiske arrangørnettverket NordJazz som totalt kommer til å presentere sju nordiske artister. Disse skal gjøre til sammen 40 konserter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Åland og Grønland.

— Vi får flere og flere henvendelser fra artister som vil spille under Vinterjazz. I år kommer Frøy Aagre til å gjøre en turné under Vinterjazz og Sørnorsk jazzsenter har organisert flere spille jobber for Karin Krog i Sør-Norge under Vinterjazz, forteller Slaattun Brauer.

Hun vil ikke kalle Vinterjazz for en festival, slik danskene gjør. Men ulike muligheter for å utvikle Vinterjazz-konseptet vurderes kontinuerlig. Nå som by:Larm nærmer seg, kan dette utvikle seg til også å få karakter av å bli noe i nærheten av et bransjetreff for jazzsegmentet?

— Behovet for seminarer får egentlig vi dekket andre steder, og foreløpig er det heller ikke økonomi til å gjøre så mye annet enn det nordiske samarbeidet, sier Slaattun Brauer.

— Norsk jazzforum samarbeidet for noen år tilbake med by:Larm om å få med mer jazz. Vi så ingen grunn til at jazz ikke skulle være inkludert i programmet til bransjeseminaret. Det er bra å se at by:Larm har tatt tak i det og at jazz og improvisasjon er representert i konsertprogrammet.

I sitt seminarprogram har by:Larm tema som også er interessante for jazzbransjen.

— De fleste tema er uansett sjangeruavhengig, sier Slaattun Brauer til Ballade.

Vinterjazz har disse sidene på Internett. Der finnes programmet. Vinterjazz foregår i perioden 30. januar – 8. februar.

Publisert:

Del: