Torsdag bragte Ballade videre nyheten om at Jiri Hlinka nå trekker seg i protest fra Griegakademiet. Pianist Håvard Gimse, som har vært en av Hlinkas studenter, presiserer her sine synspunkter på skolens situasjon, og ønsker begge parter lykke til i tiden fremover.

Bergens Tidende siterer undertegnede på at «Musikkmiljøet i Oslo ler av Griegakademiet». Setningen er upresis. «Latteren» har ingenting med Griegakademiet som helhet å gjøre, den er ikke et spesifikt Oslo-fenomen, og jeg selv er ikke blant de som ler.

Setningen er uttalt i følgende sammenheng: Jeg blir forbannet og lei meg når jeg hører at norske musikere og musikkstudenter (både fra Trondheim, Oslo, Bergen(!) og Stavanger) harselerer over nivået på deler av Griegakademiet, fordi jeg brenner for skolen og byens øvrige musikkliv. Jeg var selv student ved skolen hos Jiri Hlinka i 5 år, og hadde en kjempefin tid. Hlinka er en unik musiker og pedagog. Det er synd han nå slutter ved Griegakademiet.

Det er et faktum at alle utdanningsinstitusjoner innen musikk ikke kan være like suverene på alle områder. Særlig ikke i et lite land som Norge. Alle har sine sterke og svake områder. Så også i Bergen. Her finnes mange sterke sider. Personlig har jeg verken kompetanse for- eller interesse av å vurdere eventuelle svakheter ved Griegakademiet. Jeg vet bare at skolen har flere dyktige lærere, og at det jobbes for å bedre rekrutteringen (mer kontakt med den kommunale musikkskolen blir kanskje vurdert?). Å finne syndebukker for problemområder er meget komplisert, og heller ikke særlig interessant. Det må bare jobbes hardt. Men det må det jo alltid innen musikk.

Så får vi utenforstående bare ønske lykke til videre, samt ærbødig takke Jiri Hlinka for nesten 30 års fantastisk virke ved skolen.

Interesserte som vil oppdatere seg i saken, kan ellers lese dette intervjuet med instituttstyrer Frode Thorsen ved Griegakademiet i fredagens nettutgave av Bergens Tidende.

Publisert:

Del: