I en hel uke har brukerne av Hausmania holdt workshop med arkitekter, kommuneansatte og politikere for å komme frem til et felles forslag til omregulering av området. Nå har kommunen gått inn for at Hausmannskvartalet skal bli et pilotprosjekt. – Det skal bli et byøkologisk kulturkvartal, hvor både ombygging og drift i størst mulig grad skal være økologisk og brukerstyrt, forteller Ole Pedersen fra Hausmania til Ballade. Ballade var på presentasjonen etter verksted-uka, og i planene ligger blant annet oppgradering av musikkrom, billige boliger og nye scener både inne og ute. 1. mai feires med gjenåpning av Humla kultur-og revolusjonsverksted.

Hausmania, modell fra verksted 2005

Av Hild Borchgrevink

Kulturhuset Hausmania har siden starten rukket å bli en levende del av kulturlivet i Oslo. Huset rommer blant annet Grusomhetens teater, gallerier, kino, flerbrukssal, vegansk kafé, mørkerom, innendørs skateboardhall og kulturverkstedet Humla. I tillegg leier huset ut billige atelierer, prøvesaler, verksteder, musikkstudioer og øvingslokaler.

Ole Pedersen driver en av skatehallene på Hausmania. I verksteduka satt han i gruppa som arbeidet med økonomi og finanisering av omreguleringen. Sammen med ham var blant annet Erik Nitteberg fra kultur- og kontorbygg i Oslo kommune og representanter for Husbanken og Cultura bank.

Kultur, bolig og økologi
– Kombinasjonen av kulturhus, boliger og økologi er så spesiell at den ikke passer inn i de eksisterende systemene for regulering. Men kommunen har tatt utfordringen og vil sette igang arbeidet med å tilpasse prosjektet til regelverket, og det er spennende, sier Ole Pedersen.

Det økologiske aspektet er en viktig del av grunnen til at kommunen nå satser på Hausmannskvartalet. Det foreligger nemlig en rekke planer og visjoner om økologisk byutvikling for Oslo. Det finnes FN-resolusjoner og mange store ord på papir om bærekraftig utvikling i byer. Men få eller ingen av disse løsningene er noensinne prøvd ut i praksis. Nå tar kommunen sjansen, og har blant annet skjelt til hvilke løsninger Trondheim har funnet for Svartlamon. Hausmania skal bli “et pilotprosjekt innen byøkologi, lokaldemokrati, bolig og kultur”.

Men ideen kom fra hausmanittene selv. Allerede i november 2003 begynte de å arbeide med en privat reguleringsplan, veiledet av arkitekten Frederica Miller, som har spesialkompetanse innen økologisk forsvarlige byggemetoder og planlegging. I januar i år presenterte de resultatet for Oslo kommune på et seminar. Etter dette hyret Oslo kommune Miller inn som prosjektkoordinator, og i november ble det avholdt et verksted med representanter for Hausmania, Vestbredden og Oslo kommune til stede.

— Vi var veldig fornøyde med denne løsningen, sier Ole Pedersen. – Det har betydd mye at Frederica, som kjenner oss og allerede hadde vært involvert i våre egne planer så lenge, kunne fortsette dette arbeidet og være vår kontakt hos kommunen.

Brukerne får bestemme
Det er et viktig prinsipp i prosjektet at dagens brukere av området skal involveres i prosessen hele veien.

— Brukermedvirkning og flatest mulig struktur er svært viktig for oss, sier Ole Pedersen. – Hvis dette prosjektet skulle ha vært gjort med en vanlig struktur med et styre og en daglig leder, tror jeg ikke vi hadde fått det til.

Hausmania har hele veien vært styrt av brukerne. Vinteren 1999 tok Hausmann BA kontakt med Statsbygg med det formål å leie de tomme, forfalne lokalene i Hausmannsgate 34 og Brenneriveien 1 til kulturhusformål. Medlemmene i Hausmann BA var i hovedsak potensielle leietakere av lokaler. De første kunstnerne tok bygget i bruk vinteren 2000.

Etter flere trusler om utkastelse og riving kjøpte Oslo kommune i januar 2004 Hausmannskvartalet av Statsbygg, med en klausul om at det skulle omreguleres med vekt på bolig, kultur og næring, og at dette skulle skje med vekt på brukermedvirkning, byøkologi og bærekraft.

Pedersen forteller at kampen for å redde Hausmannskvartalet har sveiset brukerne av området sammen.

— Tidligere var det ganske stor avstand mellom Kulturhuset Hausmania og boligokkupasjonen Vestbredden i Hausmannsgate 40. Miljøene var adskilte og målene var forskjellige. Vi drev med kultur, okkupantene drev boligkamp. Men da Statsbygg truet med å rive, måtte vi samarbeide. Det har åpnet opp og skapt en dialog som nå er veldig god. I byøkologi-prosjektet styrker vi hverandres sak. Interessene overlapper også tildels – mange brukere av kulturhuset Hausmania er kunstnere som sliter på boligmarkedet, sier han.

Flerbruksscene og kollektive boløsninger
Hvordan skal disse to miljøene tilgodeses med hensyn til nybygg?

— Planene lyder på to nybygg, forteller Pedersen. – Det ene er nysirkus-hallen, som blir en stor flerbruksscene knyttet til Kulturhuset Hausmania, og det andre er boliger og forskjellige bokollektiv-løsninger. Dette skal ikke bli leiligheter med hvert sitt kjøkken og ett soverom til hver person. Det er også en del av den økologiske dimensjonen. Beboerne skal dele på endel fellesrom, og dermed får vi ned ressursbruken både under byggingen og i driften etterpå.

Dessuten er det tegnet inn en utescene helt ned mot Akerselva. Ombyggingen av Hausmannskvartalet inngår i kommunens plan om Akerselva som en kulturakse i Oslo.

Åpnes opp
Hvem skal bestemme hvem som skal få bo og arbeide på Hausmania?

— Der er vi også iferd med å åpne opp, forteller Ole Pedersen. – Tidligere har dette ofte fungert via bekjentskaper og anbefalinger, at de nye som er kommet, har vært bekjente av folk som allerede er her. Nå annonseres alle ledige lokaler på nettsiden vår. Den som er interessert i å leie rom her, må sende en søknad. Søknaden blir behandlet av en romkomite, og så blir spørsmålet endelig avgjort på et representativt allmøte.

For å sikre selvstyret i kvartalet er planen at brukerne skal kunne eie enhetene selv, eller på annen måte er sikret disposisjonrett for eiendommene på lang sikt. På Svartlamon i Trondheim ble dette mulig gjennom et samarbeid mellom Husbanken og kommunen, og Hausmania håper å få til noe lignende. Det planlegges også lokaler for kulturbasert næring, for eksempel salg av brukskunst og galleridrift, på gateplan ut mot Hausmannsgate. Slik skal fremtidige leietakere både kunne arbeide og bo på området.

I de originale reguleringsplanene var det også lagt opp til at de store hallene under gårdsplassen og ned mot Akerselva skulle rives. Idag rommer de to innendørs skatehaller og teaterrommet til Grusomhetens teater, som er bygget opp med støtte fra Kulturrådet. Nå er planen at alle dagens aktiviteter i kulturhuset skal videreføres i byøkologiprosjektet.

— Ett av resultatene av samarbeidet med kommunen er at vi har fått gjennomslag for å bevare hallene, sier Ole Pedersen. – Foruten hensynet til de daglige brukerne er skatehallene og teatret et viktig ansikt utad for Hausmania, det er her vi holder konserter og kan åpne Hausmania for hele Oslos befolkning.

Denne helgen er det Dansens dag på Hausmania lørdag. Søndag 1. mai er det gjenåpning av Humla kultur- og revolusjonsverksted, som er “et aktivistverksted på Hausmania for alle som vil bygge en mer rettferdig verden, uansett om en er kommunist, sosialist, anarkist osv…”. Mer om helgens program på Hausmania finner du her.

Publisert:

Del: