Bleikeli fikk utmerkelsen av Ung i Kor for sin langvarige innsats i Kirkevoll skolekor.

Prisvinner Gunvor Bleiklie sammen med sitt eget kor, Kirkevoll skolekor Foto: Ung i Kor

Ung i Kor delte under åpningskonserten av Norbusangfestivalen 2017 onsdag ut prisen Årets barnekordirigent 2016. Prisen gikk til Gunvor Bleiklie, dirigent for Kirkevoll skolekor.

Prisvinneren fikk tildelt kr 25 000 og en stemmegaffel-skulptur.

I juyens begrunnelse heter det blant annet:

Bleiklie er et utmerket eksempel på hva man kan oppnå med et stabilt og målrettet arbeid over lang tid. Hun har en enorm faglig tyngde i sitt korarbeid og hennes trygghet og erfaring smitter over på både små og store korister. Hun har vært en stabil leder med god innsikt gjennom mange år, med skiftende styrer og stadig fornyelse i medlemsmassen. Hun krever mye av sangerne, og koret holder på denne måten sin høye kvalitet og anseelse. Hennes bidrag til musikkinteressen og korinteressen rundt Kirkevoll Skole er uvurderlig og det er vanskelig å se for seg hvordan skolen og nærmiljøet hadde sett ut uten koret og Bleiklies store innsats.”

Bleikli overtok som dirigent for Kirkevoll skolekor i 1992 etter å ha ledet aspirantkoret ved skolen siden 1985. Hun har også opprettet et ungdomskorkor for korister som er ferdig ved barneskolen, men fortsatt har ønsker å synge.

Publisert:

Del: