Samarbeidsavtalen mellom Griegakademiet og Bergen Filharmoniske Orkester skal innebære et aktivt samarbeid på en rekke områder.

Griegakademiet, studenter (Illustrasjonsfoto)

Områdene er kor, orkesterpraksis, solistopptredener, sangstudenter samt informasjon om Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) til Griegakademiets studenter.

Avtalen gjelder løpende for én sesong om gangen til den sies opp av en av partene.

I en pressemelding sier instituttstyrer Frode Thorsen ved Griegakademiet at de fra sin side legger stor vekt på at avtalen omfatter alle utøverstudenter, både klassisk og jazz, på ulike nivåer – fra talentprogrammet Unge Musikere til mastergrads-studenter.

Administrerende direktør Sten Cranner i BFO sier i samme melding at det nye samarbeidet inngår som et viktig element i BFOs totale satsning på unge musikere og talenter som omfatter utdeling av stipender til unge talenter, den årlige De Unges Konsert, og engasjement av assistentdirigent.

Samarbeidet handler konkret om dette:

Orkesterpraksis: Alle utøvende strykeinstrumentstudenter på bachelor- og masterprogrammene gis mulighet til prøvespill for orkesterpraksis i BFO. Ambisjonen er å utvide orkesterpraksisen til å omfatte alle orkesterinstrumenter.

Solistopptredener: Alle utøvende studenter på bachelor- og masterprogrammene og talentutviklingsprogrammet “Unge Musikere” gis mulighet til prøvespill for solistopptredener med BFO.

Korsamarbeid: BFO og Griegakademiet har de siste årene hatt et samarbeid om stort kor til konserter i november og desember. Dette samarbeidet videreføres. Ett større symfonisk korverk gjøres til et obligatorisk prosjekt for samtlige 1. og 2. års studenter ved Griegakademiet.

Sangstudenter: Samarbeidet er allerede etablert og vil fortsette gjennom årlige avtaler.

Informasjon til studentene om Bergen Filharmoniske Orkester: Alle 1. års studenter får innføring i BFOs organisasjon og virksomhet ved sjefdirigent, direktør eller andre relevante ansatte. Studenter gis anledning til å overvære prøver samt gis gratis adgang til utvalgte konserter.

Dette i følge en pressemelding fra BFO.

Publisert:

Del: