Kainun institutti – Kvensk institutt deltar i et prosjekt som skal utvikle sang- og musikkvirksomhet på minoritetsspråk for og med ungdom i Norden. Prosjektet inngår i et inter-europeisk samarbeid for å styrke bruken av minoritetsspråk og -musikk blant unge i Europa.

Kvensk institutt (Foto: Finsk.no)

Av Heidi Nesttun Sunde

Kvensk institutt er ansvarlig for å rekruttere norsk ungdom til deltakelse i grupper og band, som skal lage musikkproduksjoner med kvenske tekster. Det skal arrangeres workshops flere steder i Finnmark, og produksjonene skal fremføres under ulike arrangementer og på turneer i Sverige og Norge.

Sami Grand Prix

Hvert år skal det også gjennomføres en musikkfinale med deltakere fra minoritetsgrupper over hele Europa. Samene i Norden er allerede representert i dette samarbeidet, der Sami Grand Prix i Kautokeino fungerer som delfinale for uttak av samiske representanter i den europeiske finalen.

Prosjektet skal være et tilbud for ungdom vil lære å synge og spille minoritetsmusikk, uansett hvilken kulturbakgrunn de har. Samarbeidspartner i Sverige er Swedish Bureau for Lesser Used Languages. I Norge samarbeider Kvensk Institutt med Ruija Kvenmuesum i Vadsø, Halti Kvenkultursenter på Storslett og Skibotn Kvenforening i Storfjord. Musikalsk samarbeidspartner er folkemusikkgruppa Jord fra Tornedalen i Sverige.

— Dette er et tiltak som skaper nye møter over kommune- og landegrenser og som vil bidra til større samhørighet og samforstand mellom folk, uttaler Erling Fredriksson i Jord.

Musikk fremført på kvensk

I Norge vil prosjektet i første rekke ha som formål å få musikk fremført på kvensk, som minoritetsspråk – og primært med grunnlag i kvenske musikktradisjoner. Et tiltak som viser betydningen av musikk og musikkultur som stimulerende og formende for kulturell og språklig identitet.

Det er videre målsetting at dette i framtiden kan danne grunnlag for faste kultur- og musikkfestivaler i de kvenske områdene i Norge som en del av arbeidet med å revitalisere kvensk språk og kultur.

Kvensk institutt går også i gang med språktiltak i barnehager og skoler, samt språkutvikling i samarbeid med Universitetet i Tromsø for å fremme og synliggjøre kvensk kultur.

— For den kvenske minoriteten er dette et høyt prioritert tiltak, fordi det er viktig å få til positive tiltak som engasjerer ungdom i saker som gjelder kvenene som minoritet og i kvensk kultur, sier Kurt Johnsen i Kvensk institutt.

Fagutvalgene Barn&Unge og Musikk gir til sammen 140 000 kroner til dette prosjektet.

Denne artikkelen er hentet fra Norsk kulturråd, og gjengis her med deres velvillige tillatelse.

Publisert:

Del: