Et av spørsmålene i saken Økokrim har under etterforskning angående Casino Steel og Øyvind Myhrvolds økonomiske disposisjoner, gjelder bruk av midler fra GRAMO. Før regimeskiftet i GramArt utbetalte GRAMO årlig 2 til 4 millioner kroner i organisasjonsstøtte til GramArt. Denne pengestrømmen er nå stoppet.

I fjor fikk GramArt utbetalt 4.355.000 kroner i organisasjonsstøtte fra GRAMO, ifølge GRAMOs årsmelding for 1999. Det ble også utbetalt organisasjonsstøtte til de øvrige rettighetshaverorganisasjonene i GRAMO. “Fordelingen ble foretatt prosentvis til organisasjonene ifølge det forhold deres medlemmer hadde fått utbetalt vederlag fra GRAMO for vederlagsåret 1998”, heter det i årsmeldingen. Pengene ble bevilget fra GRAMOs kollektive midler fra 1994.

Vanskelig situasjon
Etter at GramArt fikk nytt styre i juni er det blitt slutt på overføring av organisasjonsstøtte. I følge GRAMOs styreleder Tore Nordvik er videreføringen av denne praksisen inntil videre blitt blokkert av et flertall i GRAMOs styre, men GramArt er innvilget et lån.

Daglig leder i GramArt, Jan Erik Haglund, forteller til Ballade at den økonomiske situasjonen i organisasjonen er vanskelig, og at det er søkt om organisasjonsstøtte fra GRAMO på 2 millioner kroner. Denne søknaden er ubesvart, men i et brev fra GRAMO til GramArt datert 19. juli i år heter det at det “ikke er sikkert at det vil bli utbetalt organisasjonsstøtte”. Det er imidlertid innvilget et lån på kroner 300.000 – som kun kan brukes til lønn.

Venter på avklaring
Øyvind Myhrvold, styremedlem i GRAMO og nå avskjediget fra stillingen som prosjektleder i GramArt, sier til Ballade i en kommentar at rutinene ikke er endret, men at all organisasjonsstøtte foreløpig er frosset i påvente av en avklaring fra Kulturdepartementet. Han henviser til et brev fra departementet der det ble bedt om en redegjørelse for GRAMOs bevilgninger til organisasjonene:

Dette brevet er nå besvart av GRAMO, og vi avventer departementets reaksjon tilbake, før det gjøres nye vedtak om utbetalinger, fremholder Myhrvold, og fortsetter: – Vi vil ha vårt på det tørre overfor Kulturdepartementet.

Publisert:

Del: