Gramos styre skal på førstkommende møte vurdere om støtten til Norsk Artistforbund skal gjenopptas.

Etter at Gramo fjernet NA fra listen over musikkorganisasjoner som får støtte fra Gramos kollektive midler, har det vært mye kontakt mellom NA og Gramo.

Les også: Ryddejobb for Norsk Artistforbund og Det kan gå mot konkurs for Norsk Artistforbund

Dersom støtten til NA — som i følge Gramos årsmelding for 2016 beløp seg til 378 722 kroner i organisasjonsstøtte og 94 741 kroner i prosjektstøtte — uteblir, øker sjansene dramatisk for at NA må avvikles.

Martin Grøndahl, administrerende direktør, sier at den pågående kontakten er god.

– Kontakten mellom Gramo og NA har vært god, og mye er blitt gjort for å hjelpe Brendeland og styret i oppryddingsarbeidet, sier Grøndahl.

I tråd med Gramos fordelingsregler har arbeidende styreformann Reidar Brendeland i NA etter møteaktivitet overlevert nødvendig dokumentasjon.

– Styret i Gramo vil, på første møte, se på disse og gi styret i NA en tilbakemelding om de godkjennes og om utbetaling vil finne sted, sier Grøndahl.

På bakgrunn av det Brendeland og resten av den nye ledelsen av NA har gravd fram om tidligere drift i NA, har Brendeland stilt kritiske spørsmål til støtten NA fikk av Gramo i 2016 (se over).

Ballade har intervjuet Reidar Brendeland om opprydningsarbeidet i NA. Les hele intervjuet her.

Grøndahl viser til at opplysningene Gramo har fått har vist relevant aktivitet i organisasjonen.

– Den skriftlige dokumentasjonen på hvordan det sto til i NA fikk vi først da vi fikk oversendt bokettersynsrapporten i august 2017. Vi ønsker jo ikke å støtte foreninger som ikke har forsvarlig forretningsdrift, men vi har i hvert fall jevnlig mottatt rapporter som tilsier at NA har hatt aktiviteter, kurs osv. som har komme medlemmene til gode, sier Grøndahl.

Publisert:

Del: