Dagsavisen brettet i går ut om situasjonen i GramArt. Det ble tegnet bilde av en organisasjon preget av internt bråk i ledelsen med bakgrunn i økonomisk vanstyre. Personkonflikten skal ha resultert i at ledelsen har trukket seg, med økonomiske vansker i kjølevannet og en ukultur med hemmelige sluttpakker. – Dette er på ingen måte så dramatisk som avisen fremstiller det, sier fungerende styreleder Tomas Siqveland til Ballade.

Penger (Foto: Ukjent)

Av Bjørn Hammershaug

Daglig leder i GramArt (Grammofonartistenes forening) Terje Klausen trakk seg fra sin stilling den 1. april, mens juridisk rådgiver Elin Aamodt er konstituert som daglig leder fra samme dato. Styreleder Marianne Antonsen trakk seg som styreleder fra 16. april, nestleder Tomas Siqveland tok over ansvaret for styret frem til Generalforsamlingen 31. mai som da vil velge ny styreleder. Tidligere i år mistet GramArt-styret nestleder Øystein Rudjord, som gikk til ny stilling i IFPI.

I Dagsavisen uttalte Marianne Antonsen at styret ble sjokkert over negative økonomiske resultater på tampen av fjoråret. Dagsavisen skrev i går at ”det negative avviket var ifølge Antonsen et sted mellom 700.000 og 800.000 kroner, penger som styret allerede hadde vedtatt å bruke.”

Fungerende styreleder Tomas Siqveland, hva er det egentlig GramArt har brukt medlemmenes penger til og som har gitt så røde tall i regnskapsboken?

Relativt udramatisk

— Den økonomiske situasjonen i GramArt vil legges frem for Generalforsamlingen i mai. Revisor har gjort sin beretning, og avviket ligger på cirka 100 000 kroner, dette grunnet en regnskapsteknisk miss. Styret tok affære umiddelbart da dette ble oppdaget. Dette skjedde i desember, og tiden var knapp til å rette opp feilen innen årsskiftet.

— Jeg mener det hele er relativt udramatisk. GramArt hadde i 2006 en omsetning på ca. 10 millioner kroner. Underskuddet er på 140 536. Altså sekssifret, men lavt. Egenkapitalen er etter 2006 på 702 055. Vi har med andre ord god dekning, og å dekke et underskudd på drøye 100 000 kroner er ikke dramatisk – selv om vi selvsagt skulle gått i pluss.

Har det vært en kultur for ufornuftig pengebruk i GramArt?

— Ikke som styret har steilet over. Det har nok blitt brukt penger på enkelte ting vi ikke er så glad for, men jeg ber om forståelse for at styret vil underrette sine medlemmer om dette før vi tar det i media. Jeg vil likevel understreke at dette ikke dreier seg om store tall, men heller om enkelte ting som kan gjøre på en mer ryddig måte.

— Det er ingen som har stjålet noe her, og vi skal rydde opp i dette på en grei måte. Det har gått kort tid fra dette ble avdekket til det ble ryddet opp, en prosess vi fremdeles er midt inne i, og ikke anser oss som ferdige med før vi har underrettet våre medlemmer.

Tallkrøll

Hvor kommer beløpet 700-800 000 kroner fra?

— Det tallet aner jeg ikke hvor kommer fra. Det har aldri vært snakk om slike summer. Som sagt, det dreier seg om et langt lavere underskudd. Men GramArt bør ideelt sett ha et positivt resultat. Det blir et smalere år for oss i 2007, men vi overførte en del midler fra fjorårets budsjett til neste år. Hvis vi ikke hadde gjort denne overføringen ville vi hatt mer penger i fjor, og fått det enda smalere påfølgende år. Med en slik ordning blir underskuddet litt større i fjor, mens den økonomiske situasjonen blir litt lettere i år.

Skyldes denne skjøre økonomiske situasjonen kostbare kampanjer som for eksempel Piracy Kills Music?

— Antipirat-kampanjen koster veldig mye penger, og var en ekstraordinær utgiftspost. Men her må jeg understreke at jeg mener det er en veldig positiv kampanje.

Hva med oppkjøpet av Musikkguiden, en papirkatalog i disse nettbaserte tider?

— Musikkguiden gikk isolert sett i pluss som papirutgave, og er således ikke noen belastning for oss i 2006. Den gjør vi så lenge vi har kunder, så lenge for eksempel MFO har lyst til å kjøpe den. Musikkguiden gir oss for øvrig inngang til en webbasert tjeneste i fremtiden, så det trenger heller ikke være dramatisk hvis papirutgaven dør ut.

Hva med relativt kostbare stunt som å fly musikere opp til by:Larm i bytte mot medlemskap i GramArt?

— Vi har et langsiktig samarbeid med by:Larm, og det skal vi også fortsette med i fremtiden. Det er en arena hvor vi møter unge, vordende musikere. De er viktig med nærhet til musikkmiljøet, så nei, det mener jeg er en fornuftig satsning. Som du sier, så er det ikke gratis, men det gir oss en kontakflate vi skal være flinke til å benytte.

Noen har vel også reagert på at dere har kjøpt annonseplass i NRK?

— Da tenker du vel på Spellemannsprisen. Det er helt naturlig at vi er medarrangør der. Det gir oss også en mulighet til å være med på å bestemme hvordan programmet skal være, i og med at vi har en styreplass i komiteen. Det samme har for eksempel MFO, og det synes jeg er en god ting. Det øker bredden, noe jeg mener er positivt.

Ingen ”hemmelig sluttpakke”

Det har blåst kraftig i toppledelsen hos GramArt den senere tiden. Hvordan vil du kommentere dette?

— Det har vært bytte av en del personer, noe medlemmene har vært underrettet om hele veien. Når det gjelder Øystein Rudjord gikk han inn i en ny jobb. Det er klart det er synd å miste en så ressurssterk person, og det er noe vi tar til etterretning. Men det ligger ikke noe negativt bak hans beslutning, og vi ønsker ham all mulig lykke til hos IFPI.

Hva med Terje Klausen? Det er blant annet spekulert i en såkalt ”hemmelig sluttpakke” rundt hans avgang.

— Detaljer rundt hans avslutning vil jeg komme tilbake til på Generalforsamlingen, og jeg vil selvsagt svare medlemmene hvis de har spørsmål. Vi ønsker ikke å ha hemmeligheter for våre medlemmer. Når det gjelder dette med ”hemmelig sluttpakke”, inngår det i et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager som er konfidensiell, slik enhver annen avtale med ledere er det. Dette er da ikke noe nytt, og avtalen er godkjent av styret. Men igjen, spørsmål rundt dette ønsker jeg å gi til våre medlemmer først på Generalforsamlingen.

Hvordan ser du egentlig på denne situasjonen GramArt har kommet opp i?

— Det er ikke lett å miste hele ledelsen. Ja, det er noen humper i veien. Det er litt trist, men det kan ikke sammenlignes med det som skjedde for seks år siden [se bakgrunn om den saken her]. Det aller viktigste er uansett at vi har mange medlemmer – og at vi jobber godt for disse.

Ballade har ikke lykkes å komme i kontakt med Terje Klausen. I følge Dagsavisen uttalte han i går: – Påstandene som er gjengitt overfor meg inneholder så mange feil at det blir meningløst å kommentere det.

Generalforsamlingen til GramArt avholdes altså 31. mai. Her vil det velges ny styreleder, og styret vil også velge ny nestleder.

GramArt er en landsomfattende interesseorganisasjon for etablerte og uetablerte grammofonartister. Organisasjonen har i dag ca. 2000 medlemmer. GramArt ble stiftet i 1989 for å ivareta grammofonartistenes interesser i GRAMO (utøvernes og plateselskapenes vederlagsbyrå).

Publisert:

Del: