28. februar ble P5-konsesjon for å drive reklamefinansierte radiosendinger i FM-båndet på riksplan fra 1. januar 2004 utlyst. Kanalen vil dekke fra 60-70% av Norge, og konsesjonen har allerede mottatt positive tilbakemeldinger fra VG, P4 og Kanal 5 Norge AS.

radio

“Vi ønsker å styrke kulturdekningen i det samlede allmennkringkastingstilbudet til befolkningen. Derfor utlyser vi en konsesjon der kanalens sendinger skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting, med egenproduserte nyhets- og aktualitetssendinger, og med en tydelig kulturprofil som reflekterer uttrykksmangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv”, skriver Kirke og Kulturdepartementet i sin pressemelding, som er signert statsråd Valgerd Svarstad Haugland:

“Regjeringen ser på konsesjonen som et viktig kulturpolitisk virkemiddel som skal sikre befolkningen i Norge et bredt radiotilbud. Kanalen vil dekke minst 60 prosent av befolkningen i FM-båndet, med dekning i alle landets fylker. Det blir mulig for konsesjonæren å oppnå en noe høyere dekning ved å benytte frekvenser som konsesjonæren vil ha fortrinnsrett til.”

Ekspedisjonssjef i Kulturdepartenentet, Roy Kristiansen, har uttalt at investeringer fra den som får konsesjonen kan øke dekningen fra 60% til 70%. P4-sjef Rune Brynhildsen har via Kampanje.no oppfordret samtlige søkere til å danne samlet front for å få satt i gang utbyggingene umiddelbart. Regningen skal, i henhold til Brynhildsens forslag, betales av den som stikker av med konsesjonen. Selv om P4 enda ikke har gitt opp kampen om P4-konsesjonen, kan dette tolkes som et signal på at P4 kanskje ikke er så uinteresserte i P5-konsesjonen som de først ga uttrykk for.

Meldingen fra kulturministeren har ellers avfødt flere positive reaksjoner fra potensielle P5-søkere.

Kirke og Kulturdepartementet uttalte i utlysningen at: “Kravet om at sendingene skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting innebærer bl.a. at sendingene skal ha tematisk og sjangermessig bredde og bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.”

— Det er som å lese VGs P4-søknad, konsesjonskravene om programinnhold gjør oss glade. Det er ingenting som skremmer oss fra å sende inn en søknad, sier VG-direktør Aslak Ona til Kampanje.

Også administrerende direktør for Kanal 5 Norge AS, Ole Jørgen Torvmark, er positiv. På Kampanjes nettsider kaller han konsesjonen “Klok og spennende”, og bekrefter at P5 kommer til å sende inn søknad. Torvmark er spesielt begeistret for den nye kanalens kulturprofil: – Programkravene som er listet opp i konsesjonsutlysningen er i tråd med det vi anser for å være en fornuftig posisjon for den nye radiokanalen.

Kanal 5 Norge AS het inntil nylig Radio2Digital, og eies av blant andre Norsk Aller, Kristen Riksradio, Bergensavisen, Avisenes Nyhetsbyrå, og Min Aigi. Kanal 5 har forpliktet seg til å legge hovedkvarteret for P5 til Tromsø, samlokalisert med avisen Nordlys.

Konsesjonsperioden er 10 år, fra 1. januar 2004. De første sendingene skal starte senest 1 juni 2004. Fristen for å søke er satt til 30. april 2003 kl. 1400, og departementet håper å kunne tildele konsesjonen før sommeren.

For de som ønsker å lese hele søknadsdokumentet, finnes dette tilgjengelig her. http://odin.dep.no/kkd

Publisert:

Del: