INNLEGG: Kulturrådet er trygge på at utvalget som skal fordele publiseringsstøtten er kompetent, skriver Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

© kulturrad.no

Dette innlegget følger opp saken “Etterlyser mer bransjekunnskap“, red. anm.

Kulturrådet følger debatten om publiseringsstøtteutvalgets sammensetning. Ballade skriver at Samstemt! «etterlyser mer bransjekunnskap» og gir inntrykk av at et samlet Samstemt! er kritiske til dagens utvalg. Samstemt! skriver i sitt innspill til statsbudsjettet 2013 (PDF) at det er viktig med «et utvidet, bredt sammensatt og faglig kompetent utvalg, gjerne utnevnt etter forslag/innstilling fra relevante bransjeorganisasjoner».

Noe som ikke kommer så godt frem i Ballades vinkling og Erling Andersens utspill, er at Samstemt! også presiserer viktigheten av sjangernøytralitet, snarere enn en kritikk av publiseringsstøtteutvalgets sammensetning i dag.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Tre hovedhensyn
Kulturrådets fagutvalg oppnevnes av rådet, basert på tre hovedhensyn: Krav til best mulig kompetanse som skal dekke utvalgets ansvarsområde, hensyn til geografisk spredning og kulturelt mangfold og krav til kjønnsmessig likevekt. Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte er et slikt sammensatt utvalg.

Kulturrådet er trygge på at utvalget er godt kompetente til å vurdere søknadene som kommer inn til denne nye, viktige ordningen som skal stimulerer til en bredde av kvalitetsproduksjoner. Dette inkluderer en god plan for hvordan musikken skal distribueres.

Det er, som utvalgets leder Martin Revheim sier, et utvalg som består av medlemmer med en god, samlet oversikt og kompetanse til å ta sjangernøytrale avgjørelser, basert på kvalitet.

Les også: Konferanse om kjønnsbalanse

Positivt med sjangernøytralitet
Medlemmene er oppnevnt på grunn av fagkompetanse, ikke organisasjonstilhørighet. Dette er for å sikre uavhengighet når faglige, skjønnsmessige vurderinger foretas. Det er likevel viktig å understreke at dialogen med musikkaktørene, inkludert bransjeorganisasjonene, skal ivaretas. Det er også gjort i denne prosessen, og vil følges opp videre.

Kulturrådets strategi på musikkområdet er å gjøre musikk av høy kvalitet i alle sjangere tilgjengelig for flest mulig. Det er positivt at de ulike musikkordningene som Kulturrådet har ansvar for, er blitt mer sjangernøytrale.

Samstemts! innspill til statsbudsjettet er et viktig bidrag i diskusjonen om musikklivets fremtid, basert på et utgangspunkt om at «alle musikksjangere er like viktige og at dette bør gjenspeiles i alle ordningene.» Det er Kulturrådet helt enige i.

Publisert:

Del: