Både styreleder og nestleder ble gjenvalgt under helgens landsmøte i Norsk jazzforum.

Odd Erik Hansgaard, styreleder Norsk jazzforum, © Ann Iren Ødeby

Rogalendingen Odd Erik Hansgaard fikk fornyet tillit og går dermed inn i sin tredje periode som styreleder i Norsk jazzforum, mens musiker og komponist Bugge Wesseltoft ble gjenvalgt og fortsetter som nestleder for en tredje periode. Nyvalgte styremedlemmer er Line Grepperud Olsen fra Ad Lib i Bodø, musiker Anders Lønne Grønseth, Anja K. Tomter fra AnJazz – Hamar Jazzfestival, samt Kjell Magne Stålsett fra Vadsø Jazzklubb.

Strategi mot 2015
Det ble vedtatt en ny strategiplan for årene frem mot 2015. Hovedstrategier er å styrke Samstemt!-samarbeidet i det politiske arbeidet, tiltak knyttet til sjangeroverskridende scenesamarbeid, bedre profesjonelle jazzmusikeres levekår og jobbmuligheter samt fokus på publikumsutvikling i alle medlemsgrupper. Det ble også vedtatt å styrke samarbeidet med private sponsorer om ulike målrettede prosjekter, sentralt, regionalt og lokalt.

Les også: Kulturminister Huitfeldt gjør som Samstemt! sier

Fokus på barn og unge samt musikerstillinger
Norsk jazzforum har siden forrige landsmøte jobbet spesielt inn mot barn og unge, samt arbeidet for å opprette musikerstillinger ute i kommunene. Utvalgene la fram sitt arbeid de to siste årene på møtet i Arendal. Det var bred oppslutning rundt tiltakene rettet mot barn og unge, og Norsk jazzforum vil fortsatt ha denne målgruppen som et prioritert område med bredere fokus på ungdommer. Arbeidet med opprettelse av musikerstillinger innenfor rytmisk musikk vil fortsette. Målsettingen er å få på plass prøveordninger for deretter å evaluere og følge dette opp politisk.

Publisert:

Del: