TONO er i ferd å reformeres, og Ballade har snakket med Gisle Hannemyr om dette. Hannemyr er forsker og lektor ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo. Hannemyr jobber spesielt med bruk og design av Internett-baserte tjenester. Hannemyr er også forfatter og skribent. Han har også vært involvert i å oversette Creative Commons-lisensene til norsk, og tilpasse lisensene norske forhold. – CC-lisensen åpner for en del markedsføringskanaler, og genererer større inntekter, ikke mindre, sier Hannemyr til Ballade.

Gisle Hannemyr (Foto: hannemyr.com)

Av Carl Kristian Johansen

— Dette er en hyggelig nyhet. Etter debatten i fjor flagget TONO at de så på saken. Nå er det tydelig at de har kommet et stykke videre og ser en fornuftig måte å implementere dette på, sier Gisle Hannemyr.

Hvor langt er TONO i ferd med å gå nå?

— Det er åpenbart begrensninger, men det er en oppmykning mot den ikke-kommersielle bruken. Det er forståelig, hvis man åpner for all bruk er sannsynligvis ikke forvaltning hos TONO det rette uansett.

Hva må ligge i bunn for å implementere CC-lisens for TONOs del?

— At man også er interessert i annerledes forretningsmodeller i tillegg til den tradisjonelle måten å drive butikk på. Jeg har hatt inntekter fra materiale som er gitt under CC-lisens. Det betyr at det finnes folk der ute som er villig til å betale for materiale man har liggende ute på Internett. Det er et publikum man ikke ville funnet ellers. I tillegg har jeg reklameinntekter fra bannerannonser på sidene.

Hva ser du på som det mest sentrale poenget ved å innføre CC-lisens på toppen av eksisterende forvaltningssystem?

— Det er to ting som er viktig. For det første – CC-lisensen åpner for en del markedsføringskanaler, og genererer større inntekter, ikke mindre. I mitt tilfelle har det gitt positive ringvirkninger.

— For det andre – jeg underviser også, og ønsker eksempelvis at ulike multimedia-produkter kan brukes i webbaserte øvingsoppgaver. Det er helt utelukket at studentene kan betale TONO-avgift, selv om oppgaven skal ut på web.

Hannemyr forvalter de ikke-kommersielle rettighetene selv. Men mener at det i fremtiden bør være mulig å gå enda lenger for organisasjonene som forvalter opphavsrett.

— La oss kalle det Commercial Commons. Man kan få til en enda mer fleksibel forvaltning på Internett ved legge til programvare som måler antall nedlastninger av en tekst eller lydfil. Det kan ikke opphavsrettshaver gjøre selv, men det kan for eksempel TONO gjøre. TONO har ikke den kompetansen enda, men den finnes blant annet i akademia og andre steder i markedet.

Har CC-lisensene du administrerer selv skapt mye merarbeid for deg i form av administrasjon?

— Jeg har brukt CC lisensen i tre – fire år. Tekstene blir lest, og av og til får jeg henvendelser fra forlag eller firma som ønsker trykke tekstene i kommersiell forstand. Da får jeg penger. Disse tekstene generer også henvendelser og betalte foredragsoppdrag, og som sagt annonseinntekter. Når det gjelder bannerannonsenen så administreres dette av Google og Amazon gjennom tilknytningsavtaler.

— Det hadde vært veldig greit å overlate det arbeidet til andre. Det ideelle kan hende er at forvalteren åpner for at de kan håndtere de kommersielle rettighetene, og at jeg forvalter de ikke-kommersielle selv, sier Hannemyr.

Les mer om TONOs arbeid for å inkludere Creative Commons som en del av virksomheten. Følg lenkene for å lese mer: Creative Commons Norge, Creative Commons USA, Creative Commons på Wikipedia.

Publisert:

Del: