Rockemuseet i Namsos kan bli nedlagt fra nyttår om ikke staten og fylkeskommunen gir støtte.

© Rock City

Under kommunestyremøtet i Namsos mandag la rådmann Gunnar Lien frem neste års budsjettforslag. I forslaget er støtten til Rock City opprettholdt på samme nivå som tidligere år. De 2 millionene gis imidlertid kun dersom staten og fylkeskommunen opprettholder sin del av støtten til musikkmuseet.

– Det er ikke Namsos kommune som skal trekke for sceneteppet i Rock City, det er det staten og fylket som eventuelt må gjøre, sier Lien,til Trønderavisa.

Moralsk problematisk
Årets statsbudsjett har imidlertid ingen midler til Rock City å avse. Hva fylkeskommunen gjør er uvisst, men om de gjør som regjeringspartiene, vil Namsos kommune måtte finne annen inndekning for de forpliktelser kommunen har, blant annet som garantist for husleien de neste 15 årene.

Lien har derfor foreslått at det kommunale tilskuddet blir omgjort til husleiedekning. Rock City vil med dette stå uten støtte til drift. Uten driftsstøtte vil det bli nedleggelse.

– For meg er det moralsk problematisk at Stortinget gjør en bestilling, som vi svarer på, før de avbestiller og løper fra regninga. Det er i hvert fall slik det oppleves, sier Lien.

Han mener ellers at Rock City ikke innebærer noen økonomisk krise for kommunen. Og sier til Trønderavisa at han vil komme tilbake til kommunestyret med en mer detaljert vurdering og anbefalinger i forkant av budsjettforhandlingen.

Publisert:

Del: