Bjellesauprisen for 2015 er tildelt Frithjof Hungnes, for hans mangeårige innsats for norsk musikk generelt og ledelse av plateselskapet Propeller Recordings spesielt.

Frithjof Hungnes Foto: Fono

Bjellesauprisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom personer eller institusjoner som, ved å vise vei (være Bjellesau) har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk.

Bjellesauprisen for 2015 til dels Frithjof Hungnes.

I juryens begrunnelse heter det:
«Siden Skien-mannen startet Propeller Recordings tidlig på 2000-tallet har selskapet markert seg som hjem for artister som Hanne Hukkelberg, Superfamily, Katzenjammer, Moddi, Team Me, Highasakite og Frøkedal.

Sammen har Propeller-artistene vunnet mange priser for selskapet, samtidig som Hungnes bevisst og målrettet har jobbet med å etablere artistene også internasjonalt. Dels gjennom turnévirksomhet, dels ved økt fokus på å eksportere selskapets musikk til bruk i utenlandsk reklame og tv-produksjoner. Foruten penger i kassa har dette gitt artistene verdifull internasjonal promotering, mens Hungnes har framstått som en foregangsmann innen norsk musikkbransje med hensyn til å finne nye inntektskilder. Slik har han ikke bare styrket Propeller-selskapets stilling, men også norsk musikks posisjon i utlandet.

Parallelt med at Hungnes driver Propeller Recordings har han vært en av drivkraftene i Propeller Studios, som det siste tiåret har vært et av de viktigste innen norsk musikkproduksjon. Ikke bare selskapets egne artister, men også mange andre artister har benyttet Propeller-studioet til sine produksjoner.

Foruten virksomheten i Propeller Recordings og Propeller Studios, har Hungnes også vært medeier og styreleder i Wrightegaarden i Lillesand, som i sommerhalvåret har arrangert mange store konserter. Hungnes store entusiasme for musikk kommer også til syne ved at han på hobbybasis spiller bass i bandet Pråm & Sill.

Nevnes kan til slutt også at Frithjof Hungnes i mange år har vært involvert i ølbryggervirksomhet, blant annet som en av grunnleggerne av Oslo Microbryggeri.»

Publisert:

Del: