– Nordnorske korps er tøffe, og det skal hele landsdelen få merke, sier Øyvind Bakkeby Moe. Han er ansatt som ny daglig leder/musikkonsulent for Norges Musikkorps Forbund (NMF) Nord-Norge, en stilling som for første gang blir 100 %. Dette er en satsing NMF er sikker på alle korpsene kommer til å merke.

Trombone

Øyvind Bakkeby Moe er utdannet ved Musikkonservatoriet i Tromsø og har de senere årene jobbet som korpsdirigent og freelancemusiker.

Hovedinstrumentet er trompet, men han har vært synlig i det nordnorske musikklivet i mange forskjellige roller. Øyvind har jobbet tidligere for NMF i prosjektet Bands Crossing Borders i Sør-Afrika, bla. i Soweto, Johannesburg.

— På grunn av apartheid mangler det en hel generasjon med svarte musikere i Sør- Afrika. Målet med BCB er å gjøre field bandene selvforsynte med instruktører. Å jobbe i den sørafrikanske slummen gav meg erfaringer og opplevelser for livet og utviklet meg enormt både personlig og profesjonelt, sier Bakkeby Moe

NMF er den største frivillige kulturorganisasjonen i Nord-Norge. Likevel er det første gang regionen får en daglig leder i fulltidsstilling.

— Jeg skal først og fremst gjøre NMF mer synlig for medlemmene og publikum. NMF skal bedre de aktivitetene som er og sørge for å få enda mer aktivitet på plass i hele regionen. Den største utfordringen blir nok at Nord-Norge mer og mer skal fungere som èn region, få hele landsdelen til å dra i samme retning, samtidig som korpsene lokalt skal få utvikle seg på sitt vis, sier Bakkeby Moe.

Publisert:

Del: