Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Ungdommens Kulturmønstring, Norsk Musikkråd og Norges Korforbund: Sammen representerer de fritidsmusikken i Norge. Nå skal organisasjonene styrke samarbeidet seg i mellom for å drive den positive utviklingen i norsk musikkliv videre.

Korps_illustrasjon (Foto: Norges Musikkorps Forbund)

Det ble klart på et møte 8. januar der både tillitsvalgte og administrativ ledelse i organisasjonene deltok.

Videre vekst og utvikling i norsk musikkliv er formålet med samarbeidet.

Sammen med kulturskolene bidrar musikkorganisasjonene til bred rekruttering og opplæring på alle nivå. Den frivillige musikkutøvelsen er dessuten sentral for rekruttering til profesjonelt nivå. Samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kulturskolene skal gi styrke til beste for musikklivet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å følge opp samarbeidet. Felles oppfølging av Kulturløftet og Soria Moria-erklæringen vil være sentralt for samarbeidet.

Publisert:

Del: