Onsdag åpner utstillingen om Nasjonalbiblioteket som arkiv for norsk pop og rock.

Åge Aleksandersen/Foto: Per Ståle Bugjerde

Bevaringen av norsk pop- og rockhistorie dreier seg om langt mer enn brillene til Åge Aleksandersen, hevder Nasjonalbiblioteket i sin invitasjon.

Med utgangspunkt i pliktavleveringsloven og en aktiv innsamling av arkivmateriale fungerer Nasjonalbiblioteket som et nasjonalt arkiv for populærmusikk.

Høsten 2009 åpner Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock (Rockheim) i Trondheim. For å markere dette vil Nasjonalbiblioteket vise mangfoldet av populærmusikalsk materiale i egen samling. Alt, fra scrapbøker og fan club-materiale til unike fotografier og sjeldne vinylplater, vil avspeile bredden og variasjonsrikdommen i norsk rock gjennom de siste 50 årene.

Utstillingen som står til 26. september åpner onsdag førstkommende med følgende program:

— Velkommen ved nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein
— Nasjonalbiblioteket som arkiv for pop og rock, ved forskningsbibliotekar Richard Gjems
— Musikalsk innslag med ”Kong Sverre”

Utstillingen står til 26. september
Åpning i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, Onsdag 19 august kl 15.00.

Publisert:

Del: