Festspillene i Nord-Norge har vært negative til NOSO som prosjekt, skriver Nordland Musikkfestuke i sin evaluering av knutepunktfestivalen.

© Noso.no

Festspillene i Nord-Norge, som er en knutepunktfestival med tilhold i Harstad, er nå gjenstand for evaluering. I prosessen har Festspillene fått gode skussmål på hvordan de har gjennomført sitt knutepunktoppdrag.

Nordland Musikkfestuke representerer et unntak. Bodøfestivalen stiller spørsmålstegn ved om selve knutepunktoppdraget, og om det er mulig for én festival å dekke hele Nord-Norge.

Les også: Knuter på knutepunkt-tråden

Svært forundret over kritikk
Nordland Musikkfestuke er også kritisk til Festspillenes holdning til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO), det nye landsdelsorkesteret som ble konstruert av Tromsø Kammerorkester, Bodø Sinfonietta, Nordnorsk Opera og Nordnorsk Symfoniorkester i 2009.

“Festivalen bør etter vår mening støtte opp under nye kunstneriske prosjekter og ensembler i Nord-Norge. Vi ble derfor svært forundret over kritikken som festspillene i Nord-Norge kom med mot etableringen av Nord-Norsk Symfoniorkester” heter det i evalueringsbrevet som er sendt til Kulturdepartementet.

— Da det det ble kjent at orkesteret skulle opprettes, gikk direktøren ut og sa at NOSO ikke kom til å bli presentert på Festspillene fordi det ville bli alt for dårlig kvalitet. Det gjorde de før orkesteret ble etablert, og det forundret oss, sier direktør André W. Larsen i Nordland Musikkfestuke. Han var ikke direktør i 2009.

Rimer dårlig med oppdraget
Larsen mener en slik holdning er «forunderlig» fordi knutepunktoppdraget sier at Festspillene skal ha betydning for utviklingen av kulturlivet i Nord-Norge.

— Det er klart at med den modellen NOSO har, tar det tid å utvikle orkesteret. De har etter min mening gjort en god jobb så langt med å få prosjektet opp og stå. De leverer symfoniorkesterkonserter i hele Nord Norge, noe man hadde lite av før. Det er en kjempemulighet man burde støtte opp om. Det rimer dårlig med knutepunktoppdraget å ha en sånn holdning til en institusjon som man prøver å bygge opp, sier Larsen.

Ikke bundet
Tone Winje er direktør i Festspillene i Nord-Norge fra 1. juli 2011 og står bak sitt første festspill sommeren 2012. Winje sier til Ballade at hun ikke føler seg forpliktet av tidligere festspilldirektørers valg.

— Jeg har ansvar for å gjøre mine egne valg, og er opptatt av å være nettverksbyggende i Nord-Norge. Oppgaven med å være knutepunktfestival for de tre nordligste fylkene er en stor utfordring. Når det gjelder NOSO er jeg kjent med tidligere direktørers holdning. Generelt kan jeg imidlertid si at Festspillene skal holde kvalitetsfanen høyt i de kunstneriske valg vi gjør, sier Winje, og trekker fram at årets åpningskonsert på Festspillene er «Tribute to Menuhin» med Tromsø kammerorkester ledet av Henning Kraggerud.

Winje sier at hennes oppgave er å fortolke hva Festspillenes oppdrag framover skal være.

— Denne blir neppe identisk med foregående direktør, det er nettopp idéen med åremål i kunstnerisk ledende stillinger. Så vil tiden vise hvordan jeg og min stab løser oppgaven!

Overprogrammering
For et år siden ble NOSO kraftig kritisert fra flere hold for sine prioriteringer. Blant annet mente Anders Eriksson at orkesteret satset for mye på konserter i utlandet, og for lite på å turnere i Nordnorge.

I forrige uke måtte NOSO avlyse en konsert i Harstad kulturhus grunnet dårlig billettsalg.

— Kan det ha en sammenheng med Festspillene sin holdning til orkesteret?

— Nei, overhodet ikke. Jeg skulle selv på den konserten. Det tror jeg rett og slett var en overprogrammering fra Kulturhusets side. De hadde et enormt flott tilbud forrige langhelg. Jeg ser ingen link mellom Festspillene og konserten i kulturhuset som NOSO skulle hatt.

Umulig oppgave
Direktøren i Nordland Musikkfestuke ser heller ingen sammenheng mellom NOSO-avlysningen i Harstad og kvalitetskritikken fra Festspillene.

— Det blir bare spekulasjoner, sier Larsen, som mener man bør satse på flere festivaler i Nord-Norge, i tillegg til Festspillene.

— Det trenger ikke nødvendigvis være en knutepunktfestival. Det er mange festivaler i Nord-Norge. Det handler bare om å satse med penger. De kan også komme fra Norsk kulturråd, og det trenger ikke være til et knutepunkt. Det er viktig at Kulturdepartementet ser Festspillenes oppdrag. Jeg mener at det må være problematisk for Festspillene å ha et knutepunktoppdrag som de ikke har mulighet til å oppfylle. Festspillene har gjort en bra jobb, men oppdraget de har fått har verken de eller andre mulighet til å løse på en skikkelig måte alene. Jeg håper departementet ser på dette, sier Larsen.

Publisert:

Del: