Forsvarssjefen har bestemt at Forsvarets musikkorps Trøndelag skal knyttes til Luftforsvaret. Det nye navnet blir Luftforsvarets musikkorps. Prosessen skal være fullført innen 1. juni 2006, melder MFKT.

Forsvarets Musikkorps Trøndelag

2006 blir et spennende år for Forsvarets musikk generelt – og Forsvarets musikkorps Trøndelag spesielt. Innen 1. juni skal korpset nemlig bytte både navn, våpengren og uniformer, skriver FMKT.

Luftforsvarets musikkorps vil fortsatt være underlagt Forsvarets musikk ved Musikkinspektoratet i Oslo.

Musikkinspektør Arnstein Lund ser positivt på endringene.

— Jeg tror dette blir veldig bra. Gjennom å knytte et profesjonelt musikkorps til Luftforsvaret skaper man økt tilhørighet og forankring. Denne historiske profilendringen er noe vi har jobbet lenge med og jeg tror dette vil slå positivt ut ikke bare for Luftforsvaret og Forsvarets musikk men også for hele Forsvaret.

Endringene vil bli offentliggjort under Forsvarets musikkorps Trøndelags konsert i Bodø Spektrum fredag 24. mars klokken 19.30. Konserten er en del av turneen ”Tour de Air Force”, og ledes av korpsets kunstneriske leder major Ole Edvard Antonsen.

— Det vil også bli en offisiell markering på Festningen mandag 15.mai i forbindelse med vårt prosjekt “Barnas Dag på Festningen” hvor vi for første gang lager “prøvesyttendemai” for skolebarn på THIS, Singsaker og Bispehaugen, sier Kjersti Lunden Nilsen, som er produsent for FMKT.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen omtalte nylig de militære musikkorpsene som “et viktig redskap i arbeidet med å profilere Forsvaret utad”.

— Jeg vil kjempe for at Forsvarets musikk skal bestå og utvikle seg videre, understreket Strøm Erichsen overfor Forsvarets Musikk.

— De militære musikkorpsene utgjør en viktig kanal mellom Forsvaret og det sivile samfunnet, og er et meget godt redskap i arbeidet med å profilere Forsvaret utad.

Statsråden trekker i intervjuet også fram de store ringvirkningene forsvarsmusikken har på det øvrige korpsmiljøet i Norge.

Strøm-Erichsen håper i følge Forsvarets Musikk å få avlagt alle de fem gjenværende korpsene et besøk.

Dette vil i så fall være første gang en forsvarsminister besøker et av Forsvarets musikkorps, melder nettstedet.

Hele intervjuet med statsråden finner du på denne lenken.

Publisert:

Del: