Siw Graabræk Nielsen (39) fra Hamar ble 1. oktober utnevnt til den første kvinnelige professor i musikkpedagogikk i Norge. Nielsen har mottatt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhanding om hvordan musikkstudenter øver på instrumentet sitt, og deltar for tiden i et større anlagt forskningsprosjekt om arbeidsmåter i høyere utdanning i samarbeid med forskere fra Universitetet i Olso og NTNU.

nmhtilbygg

Siw Graabræk Nielsen (39) jobber ved Norges musikkhøgskole i Oslo, og har særlig gjort seg bemerket innen forskning på musikkstudenters arbeidsmåter. Doktorgradsavhandingen ved Universitetet i Oslo fra 1998 handlet om hvordan musikkstudenter øver på instrumentet sitt, og het “Selvregulering av læringsstrategier under øving”. Siw Graabræk Nielsen mottok i 1999 Hans Majestet Kongens gullmedalje for avhandlingen.

Musikkstudentene driver ikke “hodeløs øving”
— “Musikkstudenter bedriver ikke “hodeløs” øving. De fremstår heller som reflekterte utøvere som planlegger og utfører en rekke aktiviteter for å bli bedre på instrumentet. De har høye forventninger om å mestre musikken de øver på. Et av funnene i min forskning viser at det er forskjeller mellom kjønnene, i det mannlige studenter har gjennomgående større forventninger om mestring enn kvinnelige studenter”, sier Siw Graabræk Nielsen.

Forskningsprosjekt
For tiden deltar Nielsen i et større anlagt forskningsprosjekt om arbeidsmåter i høyere utdanning i samarbeid med forskere fra Universitetet i Olso og NTNU. Prosjektet involverer studenter fra utøvende musikkutdanning, sykepleierutdanning, lærerutdanning og siviløkonomstudier. Nielsen er ansvarlig for den delen av prosjektet som involverer musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og de tidligere musikkonservatoriene i Norge. Dette prosjektet er derfor et av de første prosjektene som vil gi oss kunnskap om musikkstudenter på tvers av musikkutdanningsinstitusjonene i Norge.

Publisert:

Del: