I statsbudsjettet for 2015 bevilget Stortinget 10 millioner kroner i friske midler til kor på høyt nivå. Nå har Kulturrådet fordelt de første 2,6 millionene.

Christiania mannskor

25 søknader kom inn til søknadsfristen, med samlet søknadssum på 19,9 millioner kroner.

Kulturrådet har valgt å dele ut 2,6 millioner kroner i første omgang. Midlene går til ni kor og vokalensembler fra Kulturrådets tilskuddsordning for musikkensembler.

Tre av disse er nye i ordningen: Cantus fra Trondheim (kr 200 000), Christiania Mannskor fra Oslo (kr 500 000) og VocalART fra Bodø (kr 750 000).

Se oversikt over hele tildelingen her.

Økningen fra Stortinget er en økning av ensemblestøtten og skal åpne for at flere kor på høyt nivå skal kunne søke, og få tilskudd fra ordningen.

– Utvalget har i denne første søknadsrunden valgt å gi ensemblestøtte til allerede etablerte kor og vokalensembler, og vi er glade for å se flere nye kor og ensembler inne på ordningen. I neste søknadsrunde vil vi særlig se på nyetableringer, sier utvalgsleder Malika Makouf Rasmussen i en pressemelding.

Utvalget meddeler at de vil se søknadene denne runden og til søknadsfristen 2. juni i sammenheng, og på det grunnlaget fordele de resterende 7,4 millionene.

Publisert:

Del: