LESERINNLEGG: Når de semiprofesjonelle korene melder seg ut er det med begrunnelse i de samme argumentene vi hadde for å skifte styre og ledelse i NK sentralt, skriver Jan Kalland i Norges Korforbund Oslo-Akershus.

Munch-koret, NK Oslo-Akershus, © Anette Karlsen

Korene Oslo Voices, Schola Cantorum, Kammerkoret NOVA, Oslo Kammerkor, Ensemble 96 og Uranienborg Vokalensemble, hvorav flere deltok på årsmøtet den 4. mars 2014 i Norges Korforbund Oslo-Akershus (NKOA), har etter sigende meldt seg ut av NK og over tid kommet med informasjon til media og med direkte brev av negativ karakter til våre medlemmer.

Les også: Kollektiv utmelding

Kan påvirke demokratisk
NK er en demokratisk organisasjon hvor NK sentralt, NK regioner og NK distriktsledd er linket sammen i et hierarki, hvor årsmøtene i distriktsleddene (27 distriktsledd) velger tillitsvalgte som senere deltar i regions- og sentralutvalg. Vi følte at majoriteten i årsmøtet var fornøyd med det som hadde skjedd i distriktsleddet Oslo-Akershus siste året, og vi forstår ikke hvorfor mange etter det velger å melde seg ut. Ingen av de nevnte kor var villige til å stille opp som tilitsvalgte i den valgprosessen som gjerne avslutter et årsmøte.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Etter at det ekstraordinære landsmøtet i NK sentralt ble avholdt på Gardermoen den 19. januar i år, kom de samme korene med negativ omtale av distriktsleddet Oslo-Akershus for det vi gjorde på Gardermoen. Det ble sendt ut et brev til alle våre medlemmer med en negativ og feilaktig orientering. Nå melder de seg ut med begrunnelse i de samme argumentene vi hadde for å skifte styre og ledelse i NK sentralt.

Trenger dugnad
Når det gjelder kartlegging av konsert- og øvingslokaler i Oslo-Akershus, ble det vedtatt på årsmøtet å samle inn informasjon fra medlemskorene. Det er uriktig at vi ikke er interessert, men med den modellen som var foreslått, mente styret at vi ikke hadde kapasitet i vårt distriktsledd. Når det gjelder deltagelse i en aktivitet fra Norges Musikkråd vedrørende kartlegging av det samme, har ikke vårt styre fått informasjon om dette før noen av medlemmene tok det opp på siste årsmøte. Vi er med på å lage rapporten men vil undersøke hva som ligger i oppgaven.

Medlemmer i styret jobber frivillig for medlemmenes beste og ser at de mere semiprofesjonelle korene kanskje ikke får den samme fordelen med notekurs, sangteknikk, hjelpedirigentkurs, prosjektkor, sommerkonsert og julekonsert som breddekorene, hvis vi kan bruke et uttrykk fra idretten. Hvis noen av våre semiprofesjonelle kor vil være med på en dugnad for å løfte nivået i korbevegelsen videre, er vi meget interessert i dette.

Ballade på Twitter

Gjennom de årene jeg har vært medlem av styret, føler jeg vi har orden i økonomien og gode prosjekter for de fleste av våre medlemmer.

Vi ønsker de utmeldte korene lykke til i deres nye organisasjoner og vi vil jobbe videre med å forbedre aktiviteter og systemer i vårt distriktsledd og bidra i prosessen som er iverksatt hos NK sentralt med nytt styre og ledelse som vi mener var nødvendig.

Jan Kalland er styreleder i Norges Korforbund Oslo-Akershus

Publisert:

Del: