Det har vært forslag om å slå sammen Norsk Artistforbund og GramArt flere ganger i løpet av Artistforbundets 18 år lange historie. Siste gang var i 2016.

Norsk Artistforbunds nye styreleder Reidar Brendeland, sier til Ballade at “vi oppdaget at tidligere leder (i NA, red. anm.) var tilbudt jobb i en annen utøverorganisasjon hvis han fikk lagt ned NA”.

(Les intervjuet med Reidar Brendeland her).

Brendeland nevner ikke navnet på denne andre utøverorganisasjonen, men siden det er sannsynlig at han sikter til GramArt, stiller Ballade følgende spørsmål til GramArt-leder Elin Aamodt:

– Har GramArt noe kjennskap til et slikt arrangement?

– GramArt ble høsten 2016 kontaktet av ledelsen i Norsk Artistforbund, ved tidligere daglig leder og nestleder, med beskjed om at de ønsket å legge ned NA. GramArt fikk vite at denne beslutningen var forankret i et samlet NA-styre og i NA sin medlemsmasse, svarer Aamodt.

Hun forteller at tidligere leder i NA ønsket å søke jobb i GramArt ved en eventuell nedleggelse av NA.

– Det ble derfor startet en samtale med tidligere daglig leder i NA, og GramArts styre fant tilslutt grunnlag for å tilby ham en deltidsstilling som kontormedarbeider i GramArt, sier hun.

Kontakten om jobb ble avbrutt da det ikke ble nedleggelse.

– Disse samtalene ble øyeblikkelig avbrutt da GramArt ble gjort kjent med at Norsk Artistforbunds medlemmer ikke ønsket oppløsning, noe som først ble kjent for oss etter NA sin ekstraordinære generalforsamling desember 2016.

Hun mener det blir helt feil å antyde at GramArt tilbød jobb i bytte mot nedleggelse av NA.

– Vi synes det er beklagelig å registrere antydninger om at GramArt skulle ha tilbudt noen en stilling for å avvikle Norsk Artistforbund. Det er å snu virkeligheten på hodet, sier Elin Aamodt.

Tidligere leder avviser
Tidligere styreleder og kontaktperson for Norsk Artistforbund (samme person som Aamodt referer til og som i intervjuet med Brendeland tituleres tidligere leder og kontaktperson) avviser at det har vært snakk om en byttehandel der styreleder skulle legge ned Artistforbundet for å få jobb i GramArt.

– Det var samtaler om en stilling, men det ble naturligvis ikke formalisert i påvente av NAs generalforsamling. Det er generalforsamlingen som må vedta nedleggelse, det er ikke noe en person kan gjøre, sier NAs tidligere styreleder til Ballade.

Les hele intervjuet med tidligere styreleder i NA her.

Støtte på uriktig grunnlag
Reidar Brendeland gir i intervjuet med Ballade uttrykk for skuffelse og undring over at NA fikk støtte på et tidspunkt da det var kaos i organisasjonens økonomi, men så blir fratatt støtten når den nødvendige opprydningen er i gang.

(Les Gramos direktør Martin Grøndahls svar om tildelingene her).

Både Norsk Artistforbund og GramArt var blant organisasjonene som fikk støtte fra Gramo i 2016. GramArt-leder Elin Aamodt sier til Ballade at vurderingen om å støtte Norsk Artistforbund (NA) på dette tidspunktet, i ettertid har vist seg å være feilaktig.

Brendeland er midt i en omfattende opprydning i forbundet, og mener at manglende aktivitet og økonomisk krise burde ha ført til stans i støtten fra Gramos kollektive midler (ofte kalt ”herreløse”).

– Økonomiske omstendigheter i Norsk Artistforbund har i ettertid vist at utbetalingene til NA i 2016 ble gjort på uriktig grunnlag. Det er på bakgrunn av disse opplysningene at utbetalingene fra Gramo nå foreløpig er stoppet, sier Aamodt.

GramArt er den organisasjonen som mottar mest støtte fra Gramos ”Utøversektor”. Da Norsk Artistforbund ble opprettet i 2000 var det mange som vurderte nykommeren som en konkurrent til GramArt. I 2014 ble det fra begge organisasjoner åpnet for en sammenslåing.

Tung jobb
Aamodt sier også at hun forstår at den nye ledelsen i Norsk Artistforbund nå har det hun karakteriserer som “en tung og vanskelig jobb med å rydde i organisasjonen”.

Samtidig advarer hun mot å lete etter forklaringer på problemene i andre organisasjoner enn NA selv.

– Det er synd dersom fokuset for arbeidet blir å lete etter «forklaringer» utenfor egen organisasjon. Dette er Norsk Artistforbunds ansvar, sier Elin Aamodt.

Publisert:

Del: