En etablering av en nasjonal jazzscene har vært tema i en rekke debatter, og på bakgrunn av vedtak fattet av Norsk jazzforums landsmøte 5. – 6. mai 2001, nedsatte Norsk jazzforums styre i august 2001 et utvalg for utredning om en eventuell oppretting av en nasjonal scene for jazz i Oslo. Nå kan du lese utredningen i sin helhet på nettsidene til Norsk Jazzforum.

Tore Flesjø

Etablering av en nasjonal scene for jazz har gjentatte ganger vært oppe som tema for debatt når norsk jazz har stått på dagsorden, både i Norsk jazzforums forskjellige fora og i landsmøte-sammenheng.

Norge er kjent langt utenfor landets grenser for å ha svært mange jazzutøvere på et høyt nivå, og med en stadig tilvekst av nye spennende talenter. Det er også et relativt velorganisert og velfungerende klubbnett for jazz på landsbasis. Oslo blir sett på som en av Europas aller mest spennende musikkhovedsteder, ikke minst innen elektronica/eksperimentell jazz og klubbingkonsepter, med et imponerende høyt antall spillesteder byens størrelse tatt i betraktning.

Musikkbyen Oslo rommer et unikt mangfold, men mangler den tydelige markeringen av jazz, et fyrtårn av større format for presentasjon av jazzbasert musikk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, med stabil drift og en regelmessig og hyppig konsertaktivitet, heter det i Norsk Jazzforums oppsummering av rapporten.

På bakgrunn av vedtak fattet av Norsk jazzforums landsmøte 5.-6. mai 2001, nedsatte Norsk jazzforums styre i august 2001 et utvalg for utredning om en eventuell oppretting av en nasjonal scene for jazz i Oslo. Følgende personer ble oppnevnt: Tore Flesjø, leder (daglig leder, Kongsberg Jazzfestival), Helge Skansen (konsertsjef i Rikskonsertene), Knut Værnes (musiker) og Nina Torske (daglig leder, Østnorsk jazzsenter). Konstituert daglig leder i Norsk jazzforum, Tone G. Martinsen, har fungert som gruppas sekretær.

Hele rapporten, som i utskriftsformat teller 29 sider, kan du lese i word-format på denne undersiden hos Norsk Jazzforum. Rapporten ble ferdigstilt i mars 2002.

Publisert:

Del: