Engasjementet går fra første september 2006 til utgangen av 2007, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 8. mai 2006, melder Førde Internasjonale Folkemusikkfestival.

Solo Cissokho og Ellika Frisell (Foto: Førdefestivalen)

Førdefestivalen søkjer Arrangementssjef

Stillinga er ei heiltids engasjementsstilling, frå 01.09.2006 til 31.12.2007, med mogleg forlenging.

Vi kan tilby spennande og varierte arbeidsoppgåver som m.a. inneber:

* Arrangementsteknisk gjennomføring (arena, lyd, lys, transport, frivillige, m.m.).
* Deltaking i programmering og kontrakteringav artistar.
* Prosjektsøknader og -rapportering.
* Oppfølging av samarbeidsprosjekt med andre aktørar.
* Organisering av konsertar og andre aktivitetar gjennom året.

Vi søkjer ein person med kompetanse innan arrangements- og prosjektleiing. Interesse for og kunnskap om folkemusikk / verdsmusikk og IKT brukarkompetanse er naudsynt. Den som skal få stillinga, må vere utadvend, resultatretta og ha gode samarbeidsevner. Du må ha evne til å jobbe i eit travelt og kreativt arbeidsmiljø prega av stort engasjement og tidvis store arbeidstoppar.

Festivalen nyttar nynorsk. Vi legg vekt på god skriftleg og munnleg framstillingsevne både på norsk og engelsk. Løn etter avtale. Pensjonsordning.

For meir informasjon, kontakt direktør Hilde Bjørkum, tlf. 57721940 / 90919933.

Send søknad på e-post innan 8. mai 2006.

Meir informasjon om festivalen i lenkene nedenfor.

Publisert:

Del: