I et festivalår med mye underskudd går Skandinavias største festival for folkemusikk og world music med et overskudd for 2008.

Penger_utsnitt

Det viser i hvert fall det foreløpige regnskapet til Førdefestivalen. Overskuddet viser nå 250.000 kroner. Knutepunktfestivalen nådde sine inntektsmål og fikk ingen uforutsette utgifter i sammenheng med avviklingen.

Førdefestivalen hadde en totalomsetning i 2008 på om lag 9 millioner kroner.

Den 20. Førdefestivalen skjer i perioden 2. – 5. juli.

Dette i følge en pressemelding.

Publisert:

Del: