Det er for lite penger i potten, noe som gjør at mange gode søknader får avslag, sier Elin Aamodt, styremedlem i Fond for Lyd og Bilde.

Mira Svartnes Thorsen, styreleder i Karmakosmetix Music, har gått igjennom de seneste tildelingene fra Fond for Lyd og Bilde (FFLB), og funnet det hun mener er en grov skeivfordeling av støtten.

I et innlegg på Ballade spør hun om det er “intendert at fylket Oslo skal ha 62% av midlene tilgjengelig til fonogramproduksjon? Tar vi med Akershus og Buskerud, er 73 % av midlene kanalisert til hovedstadsområdet, som naturlig nok har større muligheter til å pleie kontakt med bransjenettverk og riksmedier. Tar vi med Bergensområdet, ser vi at distriktene har 18 % av FFLBs totale tildeling i perioden 2008 – 2011. Var dette Kulturdepartementets intensjon med FFLB?”

Les hele innlegget: Fond for Oslo og Omegn

Elin Aamodt, leder for GramArt og styremedlem i FFLB, sier det er viktig å huske at geografisk spredning bare er ett av mange kriterier for hvordan disse midlene skal fordeles.

— Det viktigste kriteriet er at søknaden og prosjektet er av god kvalitet. Geografiske hensyn kan derfor ikke gå foran fagutvalgets kunstneriske skjønn. Det er også viktig å huske på vederlagshensynet, som innebærer at man ved tildelingen legger særlig vekt på utgivelser/prosjekter som kan være utsatt for lovlig privatkopiering.

Støtten må økes
Det viktigste er at Fonogramstøtten bør økes, sier Aamodt.

— Den er kritisk lav, og det er snart helt uholdbart. Det blir stadig viktigere å søke om støtte i et lite forutsigbart platemarked, og fonogramstøtteordningen er nok en av de søkeordningene som mottar flest søknader. Ved siste tildeling mottok fagutvalget nærmere 700 søknader på til sammen 50 millioner kroner, mens potten de skal dele ut er på 3,5 millioner. Da sier det seg selv at fagutvalget har en svært vanskelig oppgave, og dessverre må gi avslag til mange gode søknader.

Geografisk feilkilde
Hun minner også om at en tildeling til Oslo-området ikke nødvendigvis er støtte til en artist fra samme området.

— Det at man har mange tildelinger til Oslo og omegn, vil jo ikke nødvendigvis si at prosjektet og artisten som støttes, er fra Oslo – det er bare den som søker, som er fra Oslo. En artist på for eksempel EMI kan være fra hvor som helst i landet – men EMI er basert i Oslo. Slike faktorer kan være med på å gi et skjevt bilde av hvem som får støtte.

Publisert:

Del: