Eli Storbekken mener at dagens elver får for lite undervising om folkemusikk på skolen. Holder selv seminar for å motvirke trenden.

Eli Storbekken, Riksscenen 2015 Foto: Thor Hauknes 06

Folkesanger og mangeårig musikklærer ved Ole Bull Akademiet i Bergen; Eli Storbekken er intervjuet av Musikkultur.no i forkant av seminaret «Klangen før fela», som arrangeres 12. til 14. februar på Riksscenen i Oslo.

– Det er viktig å ta vare på disse instrumentene og folkesangen. Tradisjonsmusikken er en del av vår kulturarv, og den er i ferd med å forsvinne. Varsellampene bør for alvor lyse i skole- og utdanningsinstitusjonene nå, for allmennkunnskapen om folkemusikken i den yngre generasjonen, sier Eli Storbekken, som er koordinator for seminaret til Musikkultur.no.

Årsaken til det kunnskapen om tradisjonsmusikken forsvinner mener hun skyldes prioriteringer i skoleverket. I motsetning til da hun selv gikk på skolen mener hun å se at musikkundervisningen i dag er viet popmusikk.

– Folk fra andre kulturer har en sterk identitet knytta til sin musikkarv, her på berget blir den av mange sett på som en romantisk bondekultur med minimal verdi i samtida. For å kunne utvikle oss som kulturnasjon må vi kjenne våre røtter. Fortid, nåtid og framtid henger sammen, påpeker Storbekken.

Lære å spille tradisjonsinstrumenter

Fristen for å melde seg på «Klangen før fela» er satt til 5. februar. Deltakerne kan lære å spille munnharpe, lur, bukkehorn, langeleik, eller seljefløyte, i tillegg til kveding. Kursene er lagt opp både for nybegynnere og øvede, og de påmeldte får muligheten til å kjøpe seg instrumenter, dersom de ønsker det.

Publisert:

Del: